Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Instuderingsfrågor neoplasi

Vad är neoplasi? Vad betyder ordet myel? Vilka är de myeloida blodcellerna? Nämn två myeloida neoplasier, och två lymfoida neoplasier. Vid vilken typ av neoplasi kan du se en Reed-Sternbergcell? … Fortsätt läsa

Myeloida neoplasier

Ordet myel betyder märg. Ordet myeloisk betyder att det handlar om något som hör till benmärgen. Eftersom lymfoida neoplasier handlar om tumörer som kommer ifrån lymfoida celler och vävnader, måste … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Lymfoida neoplasier

Ordet neoplasi betyder att ny främmande vävnad har bildats i kroppen. Det skulle exempelvis kunna vara en tumör. Som du säker vet kallas elakartade former av celldelning/tumörer för maligna, medan … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad … Fortsätt läsa

Student

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Cellräkning blodceller

Räkning av celler i burkerkammare, det prövade vi lite grann under den andra terminen. Då var det cancerceller som vi själva hade odlat fram. Den här terminen är vi inne … Fortsätt läsa

31 maj, 2015 · 2 kommentarer

Lymfom

Lymfom är ett samlingsnamn på flera olika sjukdomar, och är en undergrupp till lymfoida neoplasier. Exempel på lymfomsjukdomar är: Hodgkins lymfom Diffust storcelligt lymfom Follikulära lymfom Mantelcellslymfom Marginalzonslymfom Sjukdomen börjar … Fortsätt läsa

28 maj, 2015 · Lämna en kommentar

Patofysiologiska mekanismer 1

Patofysiologi är läran om det som skapar sjukdom. Som biomedicinsk analytiker måste man kunna se och förstå de patofysiologiska mekanismer, alltså det som gör oss sjuka, och se hur förändringar i celler … Fortsätt läsa

31 mars, 2014 · Lämna en kommentar
:)