Instuderingsfrågor mikrobiologi

Instuderingsfrågor mikrobiologi

Beskriv hur du gör en gramfärgning. Vilka är skillnaderna mellan en gramnegativ och en grampositiv bakterie? Vad blir det för färg på en UTI-agar om du odlar ut E. coli på den? Vad har man för nytta av att ha

Tentor online

Tentorna är öppna frågor där du måste svara med egna ord. Varje tenta har tio frågor. Tanken är att det ska finnas minst 100 frågor i varje ämne. Men för att göra det lättare för dig delas alla frågor upp

Galleri: Mikrobiologi

agar

Den här sidan är för dig som är intresserad av att helt fritt ladda ner fina fotografier som förestället bakterier eller svamp. Du kan använda dem i dina Power-Point-redovisningar, dina arbeten eller andra sammanhand utan att nämna någon källa. Det enda

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Buljong

fotografier

Jag använder buljongen som en del av projektet DIYProject: Help Discover New Antibiotics. 

Bloggar

Bloggar

Här presenterar jag en lång lista över länkar som leder till andra bloggar som handlar om utbildningen eller yrket Biomedicinsk Analytiker. Läs gärna alla dessa fina bloggar lite pö om pö, för de är alla väldigt intressanta och ger en

Du kan inte kopiera material från denna sida.
:)