Instuderingsfrågor metabolism

Vilka slutprodukter bildar citronsyracykeln? Var i cellen sker citronsyracykeln? Vad är AcetylCoA och hur bildas det? Förklara hur cellandningen bildar ATP. Förklara hur proteinet bryts ner och blir till energi som en cell kan använda sig av. Förklara hur autokatalys

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Spellista

Interaktiva frågesporter Varje frågesport är ett interaktivt spel där du får flera valmöjligheter när du svarar på frågorna. Bara ett av alternativen är rätt. Du får ett poäng för varje korrekt svar. När du har svarat på alla frågor får

Du kan inte kopiera material från denna sida.
:)