Hematokrit

Hematokrit kallas också för erytrocytvolymfraktion (EVF). Hematokriten beskriver alltså hur mycket röda blodkroppar vi har i blodet, och därmed beskriver det också hur mycket vi procentuellt sätt

Hemolys

Hemolys har jag skrivit lite om tidigare, i samband med laborationen Osmotisk resistens. Hemolys innebär ju att erytrocyten (den röda blodkroppen) sväller, spricker och därför dör i

BAS-test

När vi har gjort en AB0-gruppering, en RhD-gruppering (som tillsammans kallas för blodgruppering) och ett antikropps-screeningtest (som eventuellt följs av en antikroppgruppering) på patientens blod,

1 2