Du kan inte kopiera material från denna sida.

FAQ

FAQ

Biomedicinskanalytiker.org är en personligt kunskapsportfölj som sammanfattar det biomedicinska analytikerprogrammet.

Trombocytaggregometri är metoden som mäter effekten av trombocytens agonister och antagonister

Trombocytaggregometri är metoden som mäter effekten av trombocytens agonister och antagonister

Detta är en fortsättningen på inläggen som handlar om Hemostas och Trombocytens receptorer. Trombocytaggregometri är en metod med vilken en biomedicinsk analytiker kan mäta effekten av trombocytens olika agonister och antagonister. Principen bygger på att en ljusstråle skickas genom en kyvett

Realtids-PCR är en molekylärbiologisk metod som kan kvantifiera DNA

realtids-pcr

Under terminen som varit har vi som läser till biomedicinsk analytiker gjort en laboration – och två seminarier – på temat Realtids-PCR. Der är en del av molekylärbiologin som vi läser den här terminen. Molekylärbiologi är läran om biologiska funktioner på

:)