Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Magdalena Wiklund

Jag är leg. biomedicinsk analytiker med en fil.kand. i biomedicinsk laboratorievetenskap från Linköpings Universitet. Examensåret var 2016. Idag arbetar jag vid Klinisk Patologi, Region Västmanland, där jag också är miljöombud. Kompetensområden Grundläggande kompetens för flera histopatologiska metoder; nedläggning av smått,

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Instuderingsfrågor HEL

Hur definierar Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa? Vad är hälsa, enligt Christoffer Boorse? Förklara vad Aaron Antonovsky menade med KASAM? Hur definierar Lennart Nordenfelt hälsa? Vilken hälsoteori följer den svenska sjukvården? Vad är coping och vad har det att göra med hälsa?

Du kan inte kopiera material från denna sida.
:)