Du kan inte kopiera material från denna sida.

Instuderingsfrågor klinisk fysiologi

Vad är skillnaden mellan statisk och dynamisk spirometri? Vad är det för skillnad mellan obstruktiv och restriktiv lungsjukdom, och hur påverkas de olika laboratorievärdena av detta om du gör en spirometri? Var ska elektrod V1 sitta när du gör ett

Galleri: Klinisk fysiologi

Galleri: Klinisk fysiologi

De bilder som finns på denna sida får du ladda ner, använda och sprida nästan hur du vill. Utan att ange källan. Det enda du saknar rättighet att göra är att använda bilderna kommersiellt. Du får alltså inte ta betalt för dem

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Klara tentan

Klara tentan

Börjar tentatiden närma sig? Här hittar Du massor av lärorika instuderingsfrågor, spel och teoretiska tentor att öva på!

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Praktisk tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i Cirkulation

Praktisk tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i Cirkulation

Nu har jag äntligen också lagt den fjärde terminens praktiska tenta bakom mig! Om du har läst inlägget om terminens skriftliga salstenta Skriftlig tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i cirkulation så vet du säkert redan att det också ingick frågor kring klinisk fysiologi. Det

Skriftlig tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i Cirkulation

Skriftlig tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i Cirkulation

Nu har den fjärde terminens – och utbildningens – sista skriftliga salstentamen varit. Det övergripande huvudämnena den här terminen var både biomedicinsk laboratorievetenskap och klinisk fysiologi, båda med inriktning mot cirkulation. Vill du veta mer om vad biomedicinsk laboratorievetenskap är föreslår jag

Myokardscintigrafi -se blodet passera genom hjärtat live

Myokardscintigrafi -se blodet passera genom hjärtat live

Myokardscintigrafi är en metod med vilken man kan se eventuella perfusionsrubbningar i hjärtat. Ordet perfusion betyder ”genomblödning.” En biomedicinsk analytiker kan alltså se om det är något fel i hur blodet passerar genom myokardiet med hjälp av den här metoden. Metoden kan exempelvis

Bli Antagen

Bli Antagen

Skaffa Dig kunskap om yrket, behörighet till programmet, och sök utbildningen vid Ditt favorituniversitet.

Hypofysinsufficiens leder till antingen partiell eller total brist på hypofysens hormoner

Hypofysinsufficiens

Hypofysinsufficiens är knutet till den disciplin som kallas för endokrinologi. Endokrinologi är läran om hormoner och de organ som insöndar dem. Ordet insufficiens betyder att något inte riktigt fungerar, det är för lite av något. Hypofysinsufficiens betyder att hypofysen inte fungerar som den

:)