Instuderingsfrågor klinisk fysiologi

Vad är skillnaden mellan statisk och dynamisk spirometri? Vad är det för skillnad mellan obstruktiv och restriktiv lungsjukdom, och hur påverkas de olika laboratorievärdena av detta om du gör en spirometri? Var ska elektrod V1 sitta när du gör ett

Galleri: Klinisk fysiologi

Galleri: Klinisk fysiologi

De bilder som finns på denna sida får du ladda ner, använda och sprida nästan hur du vill. Utan att ange källan. Det enda du saknar rättighet att göra är att använda bilderna kommersiellt. Du får alltså inte ta betalt för dem

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Klara tentan

Klara tentan

Börjar tentatiden närma sig? Här hittar Du massor av lärorika instuderingsfrågor, spel och teoretiska tentor att öva på!

Bli Antagen

Bli Antagen

Skaffa Dig kunskap om yrket, behörighet till programmet, och sök utbildningen vid Ditt favorituniversitet.

Du kan inte kopiera material från denna sida.
:)