Du kan inte kopiera material från denna sida.

Instuderingsfrågor histologi

Vilka är kroppens olika vävnader? Vad heter de olika cellagren som ligger ovanpå hudens basalmembran? Vad kan du hitta i hypodermis, förutom fett? Hur ser skillnaden mellan lucker och stram bindväv ut? Vilka typer av epitel finns det, och vilken

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

:)