Instuderingsfrågor hematologi

Vad är hematopoes? Var i kroppen differentieras T-cellerna? Vad har mjäljten för uppgifter? Du gör en blodstatus på en patient. Patienten har ett förhöjt värde av segmenterade neutrofiler. Vad kan det bero på? Vilket organ styr blodtrycket, erytropoesen och hematokriten?

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Kristina Nilsson: En halvtimme ur ett yrkesliv

Kristina Nilsson: En halvtimme ur ett yrkesliv

Idag gästas vi av årets första gästbloggare; Kristina Nilsson. Kristina är legitimerad biomedicinsk analytiker, beteendevetare (filosofiekandidat i pedagogik), utbildad inom klinisk hypnos och medförfattare till antologin Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg. Kristina driver företaget Vardagsklokhet. Du kan läsa mer om Kristina och Vardagsklokhet

Du kan inte kopiera material från denna sida.
:)