Du kan inte kopiera material från denna sida.

Instuderingsfrågor HEL

Hur definierar Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa? Vad är hälsa, enligt Christoffer Boorse? Förklara vad Aaron Antonovsky menade med KASAM? Hur definierar Lennart Nordenfelt hälsa? Vilken hälsoteori följer den svenska sjukvården? Vad är coping och vad har det att göra med hälsa?

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Juridik och Etik

Etikprövningsmyndigheten. Lämna in din ansökan om etikprövning till denna myndighet om du ska forska på människor, mänsklig vävnad eller personuppgifter. Vårdens svåra val. Etisk plattform för prioriteringar i vården. Regeringskansliets hemsida. Hälso- och Sjukvårdslagen. Riksdagens hemsida. Smittskyddslagen. Riksdagens hemsida. Yrkesetisk

:)