Instuderingsfrågor cirkulation

Förklara stora och lilla kretsloppet. Vad är referensintervallet för ett högt blodtryck? Hur styrs hjärtats slagvolym? Hur styrs det venösa återflödet? Vad har baroreceptorerna för uppgift? Hur påverkar sympatikus- och parasympatikusnerverna curkulationen? Vad är skillnaden mellan myogen och metabol autoreglering?

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Utbildning länkar

A Antagning.se. Här söker du utbildningen och tar reda på statistiken för föregående års antagning. B Sök utbildningen här >> Och när du är färdig med grundutbildningen kan du gå någon av alla påbyggnadsutbildningar. Annat kul som också börjar på B…

Du kan inte kopiera material från denna sida.
:)