Du kan inte kopiera material från denna sida.

Instuderingsfrågor cirkulation

Förklara stora och lilla kretsloppet. Vad är referensintervallet för ett högt blodtryck? Hur styrs hjärtats slagvolym? Hur styrs det venösa återflödet? Vad har baroreceptorerna för uppgift? Hur påverkar sympatikus- och parasympatikusnerverna curkulationen? Vad är skillnaden mellan myogen och metabol autoreglering?

Student

agar

Fördjupa Dig i det biomedicinska analytikerprogrammets olika ämnen.

Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor

Cellsignalering. Uppdaterad 2019-11-09. Cirkulation. Uppdaterad 2019-11-09. Endokrinologi. Uppdaterad 2010-11-12. Farmakologi. Uppdaterad 2019-11-09. Hematologi. Uppdaterad 2019-11-09. Histologi. Uppdaterad 2019-10-20. Hälsa, etik och lärande. Uppdaterad 2019-11-12. Infektion. Uppdaterad 2019-11-09. Kemisk analys. Uppdaterad 2019-11-12. Klinisk fysiologi. Uppdaterad 2019-11-09. Matematik. Uppdaterad 2019-11-09. Metabolism. Uppdaterad

Praktisk tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i Cirkulation

Praktisk tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i Cirkulation

Nu har jag äntligen också lagt den fjärde terminens praktiska tenta bakom mig! Om du har läst inlägget om terminens skriftliga salstenta Skriftlig tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i cirkulation så vet du säkert redan att det också ingick frågor kring klinisk fysiologi. Det

Skriftlig tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i Cirkulation

Skriftlig tentamen: Biomedicinsk laboratorievetenskap i Cirkulation

Nu har den fjärde terminens – och utbildningens – sista skriftliga salstentamen varit. Det övergripande huvudämnena den här terminen var både biomedicinsk laboratorievetenskap och klinisk fysiologi, båda med inriktning mot cirkulation. Vill du veta mer om vad biomedicinsk laboratorievetenskap är föreslår jag

Myokardscintigrafi -se blodet passera genom hjärtat live

Myokardscintigrafi -se blodet passera genom hjärtat live

Myokardscintigrafi är en metod med vilken man kan se eventuella perfusionsrubbningar i hjärtat. Ordet perfusion betyder ”genomblödning.” En biomedicinsk analytiker kan alltså se om det är något fel i hur blodet passerar genom myokardiet med hjälp av den här metoden. Metoden kan exempelvis

Trombocytaggregometri är metoden som mäter effekten av trombocytens agonister och antagonister

Trombocytaggregometri är metoden som mäter effekten av trombocytens agonister och antagonister

Detta är en fortsättningen på inläggen som handlar om Hemostas och Trombocytens receptorer. Trombocytaggregometri är en metod med vilken en biomedicinsk analytiker kan mäta effekten av trombocytens olika agonister och antagonister. Principen bygger på att en ljusstråle skickas genom en kyvett

Plasmacellsjukdomar

Plasmacellsjukdomar

Plasmacellssjukdomar är olika sjukdomar som kommer ifrån våra plasmaceller. Myelom Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) Solitärt plasmocytom Plasmacellsleukemi AL-amyloidos Källa: Gahrton G, Juliusson G (red.) Blodets sjukdomar. 1:a upplagan. Studentlitteratur: Lund, 2012. Svenska föreningen för hematologi. Plasmacellsgruppen. 2015. (Hämtad 2015-05-29).  

Utbildning länkar

A Antagning.se. Här söker du utbildningen och tar reda på statistiken för föregående års antagning. B Sök utbildningen här >> Och när du är färdig med grundutbildningen kan du gå någon av alla påbyggnadsutbildningar. Annat kul som också börjar på B…

:)