Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

AB-PAS, PAS och PAS-D differentierar muciner och kolhydrater

Bokstäverna AB-PAS är en förkortning från engelskans Alcian Blue Periodic Acid-Schiff. Och egentligen är detta två färger: Alcian Blue (AB) och Periodic Acid-Schiff (PAS). Histopatologiska laboratorier använder båda färgerna till olika preparat. Färgerna kombinerar också ofta med varandra. Kombinationen av AB och PAS skapar färgen AB-PAS. Ibland kombineras PAS med enzymer av typen diastas.. Då får du färgen PAS-D. Det är möjligt att du hittar fler kombinationer där alcian blue eller någon av de andra färgerna ingår, men i det här inlägger tänkte jag fokusera på AB, PAS, AB-PAS och PAS-D.

Alcian Blue

Alcian Blue (AB) är en färg som binder till olika mucopolysackarider och muciner. Muciner är en form av slemmigt protein som finns på våra epitelceller kring våra organ där det hjälper oss med skyddet mot bland annat bakterier, tack vare att de är sura. Och som du vet gillar bakterier inte sura miljöer.

Dessa slemmiga proteiner har olika pH-värden beroende på var i kroppen de finns. I vårt tarmsystem finns det exempelvis både sura och neutrala muciner. Med kunskap om detta kan du få AB-färgen att binda till de olika proteinerna, beroende på vilket pH du har på färgbadet. Ju lägre pH du har på färgbadet, desto surare muciner kommer färgen att binda in till.

pH 0,5

Exempelvis kan du färga in surt mucin invid bindväv. När du som biomedicinsk analytiker gör ett färgbad med alcian blue pH 0,5 kommer färgen att binda till dessa sura muciner. Patologen kommer kunna se de dem på snittet i sitt ljusmikroskop, vilket var omöjligt med vanlig eosinhematoxylinfärgning (HE).

pH 1,0

Om du höjer färgbadets pH-värdet till 1.0 ändrar du på färgens egenskaper. AB-färgen kommer fortfarande att binda till sura muciner, men bara om de är sulfaterade.  Att mucin är sulfaterat betyder helt enkelt att en sulfonsyra-molekyl har bundit in till en mucin-molekyl. Exempelvis finns gastrin, som är en viktig del av matsmältningen, både i sulfaterad och icke sulfaterad form. Vissa männinskor insjuknar i gastrom. Gastrom är en sjukdom som orsakar gastrinbildande tumörer i magen. Det kan du läsa mer om i inlägger om mag- och tarmkanalens sjukdomar.

pH 2,5

Om du höjer pH-värdet ännu mer, till 2,5, får du färgen att binda in till muciner som är osulfaterade och syra-enkla. Dessutom binder AB också till mesenchymala muciner.  

För patienten betyder det här bland annat att patologen kan se tidiga former av arteroskleros i ett blodkärl. I samband med arteroskleros ökar nämligen mängden sura, ickesulfaterade mucoämnen i kärlen. En sådan ökning sker också i samband med mesoteliom, en cancerform som börjar i mesotelet.  Men det är inte bara patologiskt avvikande vävnad som färgas av alcian blue. I vår gastrointestinala kanal har vi allihop muciner som också färgas av AB. I mikroskopet blir AB-färgningen mörkblå på sura, sulfaterade muciner. Cellens kärna färgas röd till rosa, medan cytoplasman blir blekrosa.

Färgen slutar att binda in när färgbadets pH är neutralt. AB färgar inte heller neutrala muciner. Till det behöver du PAS, periodic Acid Schiff.

Periodic Acid Schiff

Perdiodic Acid Schiff (PAS) kallas på svenska för Perjodsyra-Schiffreaktion. Den består av två komponenter som samspelar med varandra. Perjodsyra oxiderar vävnaders kolhydrater. Det leder till att det bildas dialdehyder som binder till färgen Shiff. Det i sin tur leder till att det bildas ett magentakomplex som är olöslig. Sedan kan flera färger användas i differentierande syfte användas, beroende på vad man letar efter.

PAS färgar alla kolhydrater (framförallt glycogen) som finns bl.a. i skelettmuskler, hjärtmuskler, lever och njurar. Levern kan drabbas av skador om patienten lider brist på alpha-1-antitrypsin. Dessutom färgas också basalmembran och neutrala muciner som produceras av de epitelceller som omger olika inre organ. Både basalmembranet och bindväven som ligger strax under innehåller olika typer av kolhydrater.

PAS
PAS-färgning som visar svampen Coccidioidomycosis. Foto: Yale Rosen, patolog i Long Island, New York, USA. Licens: Attribution-ShareAlike https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

I mikroskopet blir både kolhydrater och svamp magentafärgade. Men när det gäller svampfärgning fungerar PAS bara på viss svamp och svampen måste leva. Svampen urskiljs ur ett magentafärgat preparat genom sin morfologi. Dessutom kan vävnaden också färgas med differentierande färger. HE färgar exempelvis cellkärnan blå. Men PAS kan också kombinerar med alkalisk blå.

AB-PAS

Om du kombinera det beskrivna färgerna får du alltså AB-PAS. Alkalisk blå färgar de olika mucinerna som ligger på epitelet kring våra inre organ, medan PAS färgar polysackarider så som glykogen i muskler, lever, njurar tillsammans med de neutrala mucinerar som AB inte färgar.

När patologen tittar i mikroskopet kommer AB-PAS ha färgat sura muciner blå, neutrala muciner i en magentafärg, och muciner som har en blandning av surt och neutralt kommer ha färgats blå-lila. Cellkärnorna färgas mörkblå.

Diastas

En annan möjlighet till differentiering genom färgning är att använda sig av PAS-D. Diastas är detsamma som alpha-amylas. Det är samma enzym som finns i vår saliv och som har till uppgift att snabba på nedbrytningen av den maltos och stärkelse som finns i maten vi äter. Kunskapen om hur det här enzymet fungerar fick du i mitt tidigare inlägg som beskriver kroppens nedbrytning av näringsämnen. Med hjälp av den kunskapen kan du nu göra en differentiering på snittet.

PAS-D

När du färgar ett snitt med PAS-D bryter alpha-amylaset ner vävnadens polysackarider. Det leder till att PAS inte får några inbindningsställen just där de nedbrutna polysackariderna finns. Istället ersätts PAS med D på dessa ställen och färgen blir mycket svagare. Genom att ta två snitt av samma preparat och färga det ena med PAS och det andra med PAS-D kan patologen avgöra om patienten lider av någon sjukdom som påverkar cellernas glykogenlagring. Om vävnaden saknar polysackarider kommer färgen på båda snitten vara densamma (magenta), eftersom diastaset då inte kunnat bryta ner några polysackarider vilket hade hindrat PAS från att färga in snittet. I två polysackaridfria snitt från samma preparat färgar PAS båda snitten lika mycket.

Färgen PAS-D används också vid misstänkta svampinfektioner, eftersom PAS ingår i färgkombinationen. PAS färgar svampens cellvägg som innehåller kolhydrater. Du kan identifiera svampen både för att den är magentafärgad och för att den har en speciell morfologi (sitt speciella utseende).

Källa:

Alpha1.org. Learning about Alpha-1. Liver Disease 2019. (Hämtad 2019-02-12).

Dako Artisan. Alcian blue. pH 2,5 Stain kit. (Hämtad 2019-02-12).

Edux. Syrasekretion. Produktion av saltsyra i magsäcken (ventrikeln). (Hämtad 2019-02-12).

IHC World. Special Stains. 2018. (Hämtad 2018-12-02).

Leica Biosystems. 2018. (Hämtad 2018-12-01).

Parry, N. Why pick PAS for histology?  BiteSize Bio. Science Squared. 2017. (Hämtad 2019-02-18).

Pathology Outlines. 2018. (Hämtad 2018-12-02).

PathologyOutlines.com. Mucins. (Hämtad 2019-02-17).

Svensk MeSH. Muciner. (Hämtad 2019-02-12)

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 18 februari, 2019 av i Histologi och märktes .
%d bloggare gillar detta: