Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Den Biomedicinska Analytikerns Profession ställer Höga krav på etik

Om du har läst inlägget Biomedicinsk Analytiker? Ta reda på vad vi arbetar med och bli en av oss! så vet du redan att det är ett krävande yrke. Men förutom att arbeta med det praktiska ska du också arbeta etiskt. Vår professions etiska kod delas upp i fyra punkter i förhållande till vår profession, mig (dig) som yrkesutövare, kunden (patienten) samt det globala samhället. Angående professionen står det att en biomedicinsk analytiker:

  • ansvarar för att respekten för professionen upprätthålls genom att agera med ärlighet, integritet och pålitlighet.
  • utvecklar kontinuerligt sin kompetens och kunskap.
  • ingriper om missförhållanden i vården/verksamheten äventyrar människors hälsa eller miljö.
  • är öppen för kritisk granskning av sin yrkesutövning.

Dessa punkter finns nedskriva på webbsidan tillhörande Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. Personligen tycker jag att varje biomedicinsk analytiker, och student som ska bli biomedicinsk analytiker, bör fundera på sin profession och dess etik. Här kommer min reflektion.

Biomedicinsk analytiker: en profession med höga krav på etik

”ansvarar för att respekten för professionen upprätthålls genom att agera med ärlighet, integritet och pålitlighet”

Ärlighet.

Ja, har du biomedicinsk analytiker som profession får du aldrig ljuga. Om patienten fråga om det kommer göra ont, då svarar man ärligt. Ett annat perspektiv på det här med ärlighet, tycker jag, det är att vara ärlig med hur man är som yrkesutövare. Både mot sig själv, sina kollegor och sin arbetsgivare. Att vara ärlig med när jag har gjort fel. Det finns ett system för det här. Vi skriver avvikelser när något har gått galet. Då får arbetsgivaren reda på att jag gjort fel. Jag får möjlighet att rätta till mina brister, och arbetsgivaren kan rätta till eventuella systemfel.

Integritet.

Oj, det här är ett stort ord! Det betyder så väldigt mycket. Integritet är det värde som en människa har, det värde som ingen kan eller får ta ifrån henne. Det är ett värde vi har just i egenskap av att vara människor. Integriteten kan delas upp i fysisk integritet, psykisk integritet, genetisk integritet och så vidare. I det här fallet tänker jag på yrkesintegritet.

För mig handlar min yrkesintegritet om att göra rätt även om ingen ser va jag gör. Att vara stolt över att jag är legitimerad biomedicinsk analytiker. Jag är inte labbassistent, inte heller är jag en sån som ”jobbar på labb.” Jag har en skyddad yrkestitel, ett legitimationsyrke som är värt all respekt. Jag respekterar andras yrkesroller också. Det bidrar till min självrespekt. Läkaren gör sitt arbete, det ligger utanför min kompetens. Undersköterskan gör också sitt jobb, och det ligger också utanför min kompetens. Men jag gör det jag kan, och tillsammans får vi vården kring patienten att fungera.

Pålitlighet.

Att vara pålitlig knyter liksom samma ärligheten och integriteten. Vi ska säga som det är, anstränga oss för att göra rätt och rätta till oss själva och det vi gjort är fel.

Ständig utveckling

”utvecklar kontinuerligt sin kompetens och kunskap”

För ganska länge sedan såg jag en fin definition av just kompetens någonstans på webben. Tyvärr minns jag inte längre var, men det var en bild på ett träd. Trädets rötter symboliserade grundutbildningen. Stammen var arbetet och erfarenheten vi får just genom att arbeta. Trädgrenarna var vår fortbildning, och b

profession

Att utveckla sin kompetens är att växa i sin profession.Utvecklar kompetens.

laden på trädet vår kompetens. Och det är väl just så jag får kompetens.

Först utbildade jag mig. När jag fick mitt examensbevis och min yrkeslegitimation var jag som ett vitt oskrivet blad; utbildad men utan kompetens. Jag började jobba (stammen på trädet). När jag arbetat har jag fått internutbildning i form av handledning (trädets grenar) tills dess att jag klarat en arbetsuppgift helt själv. Och jag har fått fortbildning i form av kursdagar. Nu är vi uppe i trädets blad och jag har fått mitt kompetensbevis. Och precis som trädet växer, får fler grenar och blad, är det också min plikt att fortsätta att utbilda mig, arbeta och hela tiden få mer och fördjupad kompetens.

Utvecklar kunskap.

Kompetens och kunskap är olika saker. Kunskap får man med utbildning, jag hade alltså en del kunskap när jag tog examen. Kunskap kan vara teoretisk och/eller praktiskt. Jag tänker på alla våra tentor som jag klarat; de var både teoretiska och praktiska. Att jag klarat tentorna visar att jag har en viss kunskap. Men kunskap betyder att man har begränsad förmåga att använda sig av det man lärt sig. För att kunskapen ska bli till kompetens måste jag få erfarenhet, så att jag kan använda mig av kunskapen i olika situationer, inte bara i de situationer jag läst om eller tränar på under utbildningen. Jag utvecklar min kunskap genom att läsa vetenskapliga artiklar, facklitteratur, samtala med kollegor, gå på fortbildningsdagar och läsa metodbeskrivningar. Och att arbeta!

Modet att stå upp när ingen annan gör det

”ingriper om missförhållanden i vården/verksamheten äventyrar människors hälsa eller miljö.”

Ingriper

Det är min plikt att som biomedicinsk analytiker våga protestera när något är fel! Ibland är detta förmodligen svårt, framför allt om ingen annan än jag själv protesterar. Här kommer vi tillbaka till det här med integritet och ärlighet. Hur vill jag vara som biomedicinsk analytiker?

Missförhållanden

Jag tänker att ett missförhållande och ett misstag (ett fel) kan vara olika saker. Vi som arbetar inom vården är bara människor, och den mänskliga faktorn orsakar och kommer fortsätta orsaka fel och brister även i framtiden. Det är därför vi har ett system som låter oss skriva avvikelser, det är därför Socialstyrelsen, SWEDAC och läkemedelsverket utvärderar vårdens verksamheter med jämna mellanrum.  Det behövs. Men ibland kanske det inte räcker. Det är därför vi har exempelvis Lex Maria, Lex Sara, IVO och så vidare.

Hälsa

Definitionen av hälsa gick vi igenom när vi läste Hälsa, Etik och Lärande den första terminen. Den kan ju skilja sig åt, beroende på vad du och jag som individer själva tycker. Men i allmänhet är det väl Boorse hälsoteori som används inom svensk sjukvård, särskilt för en biomedicinsk analytiker.

”är öppen för kritisk granskning av sin yrkesutövning”

Och den sista meningen kanske kan sammanfatta allt som blivit sagt på detta tema. Jag ska vara öppen för att sättet jag arbetar på ska kunna ses över kritiskt ifrån andra så som kollegor, chefer och andra myndigheter.

Vill du läsa mer om etik? Du hittar intressanta och viktiga länkar på sidan Juridik och Etik.

Källa:

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker. 2017. (Hämtad 2017-12-07).

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 9 december, 2017 av i HEL och märktes .
%d bloggare gillar detta: