Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Vi har börjat bygga (We started building)

Swedish/English. Nu har all utrustning förutom voltmetern kommit. Den köper jag vid ett senare tillfälle. Jag har en multimeter hemma som jag ska använda för att se att allt fungerar när det är färdigt, och när det fungerar köper jag en voltmeter som ska sitta i spektrofotometerns lock. Här kommer i alla fall några bilder som visar all övrig elektrisk och optisk utrustning.

Vill du se hur kopplingschemat ser ut, så finns det i artikeln jag läst (titta i källförteckningen nedan).

Nu har vi dessutom också börjat bygga lådan som spektrofotometer ska vara i. Bitarna sågades ut igår, med hjälp av en bandsåg. Under de kommande dagarna ska de limmas ihop och målas i en matt svart färg. Valet av färg är viktig eftersom den ska se till att ljuset från lampan inte reflekteras mot väggarna.

1. I utrymmet längst till vänster kommer all elektronik att finnas. Utrymmet till höger delas upp i fyra olika rum med hjälp av tre mellanväggar. I lådans kortsida kommer lampan sitta. I den bortre mellanväggen kommer linsen sitta. I nästa vägg sitter diffraktonsgittret och spalten. I mellanväggen närmast kommer detektorn sitta. Det är ett fotomotstånd.

Och här kommer också en bild som visar hur vi tänker kring själva elektroniken.

2. Det finns två batterihållare på väggen, det är till för 9-voltsbatterier. Den stora svarta grejen är ett batteri till lampan. I botten finns en vit platta med små hål i. Det är en kopplingsplint. I den kan man sätta alla elektriska sladdar, då kommer elektroniken kopplas ihop. Vi kommer att använda kopplingsplinten till att sätta ihop all elektronik, se till att den fungerar och sedan tar vi bort den. I ställer kommer vi att löda all elektronik på ett kretskort. Men inte förrän vi har sett att allt fungerar.

 

In English

Now I´ve got all equipment except the voltmeter.I will buy that one later on. I´ve got a multimeter at home that I´ll be using to see that all works out when it´s finished, and them I will buy a voltmeter that will be placed in the cover of the spectrophotometer. Above you have some  pictures of all the other electrical and optical parts.

If you would like to see the diagram over the electrical circuit you can fins it in the article I been reeding (look at the source in the end of this post).

We also started to build the box that the spectrophotometer will be in. The parts were sawed out yesterday by using a band saw. During the coming days these parts will be glued together and painted with a dull black color. The choice of color is important because it has to make sure that the light does not reflect against the walls.

The other two pictures shows you how the box is built. The picture numbered 1 shows the space far to the left that will be use for all the electronics. The pace to the right is divided into four different parts byt three walls. The short side of the box will hold the lamp. Then the first wall be have the lens built in, the next wall will hold the diffraction graiting and a slit. The last wall will be holding the detector, that is the photo resistor.

The picture numbered 2 shows that there are two battery holders on the wall, they are for the two 9 V batteries. The big black thing is the charger for the lamp. In the bottom you can see a big white flat thing with small wholes. That is the terminal. You can put all the electrical cables into that one, and they will all be working together electrically. We will be using the terminal to put all the electronics together, making sure it all works and the will will take it away. Instead we will solder all electronics at a PCB. But not until we know it all works.

Källa/Source:

Taverner, S J.  & Thomas-Oates, J E. Build your own spectrophotometer. The royal society of chemistry. September 2007. (Hämtad 2017-04-10).

One comment on “Vi har börjat bygga (We started building)

  1. Pingback: Spektrofotometers llåda (The spectrophotometer box) | Biomedicinsk Analytiker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 30 maj, 2017 by in D.I.Y. and tagged .
%d bloggare gillar detta: