Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

CD-skivan är ett gitter (The CD is a grating)

Swedish/English. Har tittat lite mer på olika diffraktionsgitter och deras priser. Jag förstår fortfarande inte allt, och det blir inte lättare av att jag får olika information från olika håll. Vissa säger att ju fler linjer/mm (tex 1600 l/mm) ett gitter har, desto bättre blir upplösningsförmågan. Andra säger att det räcker med att ha 100 linjer/mm. Så jag tänker nog göra så här…

Ett av de vanligaste gittren som nästan alla har hemma utan att veta om det, det är CD-skivan. Jag hittade en av mina gamla CD-skivor liggande i ett hörn och damma, tog fram den och lös lite på den med en lampa.

Här har jag lyst med en lampa mot CD-skivan och tagit en bild med mobiltelefonen. Flera olika källor kommer med lite olika siffror när det gäller inom vilka våglängder de olika färgerna ligger, men det är ungefär samma siffror enligt alla källor i alla fall. Jag får forska lite mer på det för att kunna bli mer exakt. Förkortningen nm står för nanometer.

För att få ett gitter kan jag alltså ta en av mina gamla CD-skivor, såga sönder den så att den får en lämplig form till min spektrofotometer och se hur det blir. Om jag är nöjd och tycker att jag får bättre förståelse för hur lampans styrka förhåller sig till spektrat, och hur gittrets vinkel påverkar detektorns avläsning.. ja då kan jag kanske köpa ett dyrare gitter. Nästa steg skulle kunna vara att köpa en ram med tre olika gitter i. Just den här ramen som jag tänker på har ett gitter med 100 l/mm, ett med 300 l/mm och ett med 600 l/mm. Det är ett lågprisgitter, alltså förmodligen inte någon toppkvalitet. Men det skulle ge mig möjlighet att testa mig fram och genom trial an error se hur de olika gittren påverkar detektorns avläsning (resultatet). Sedan kanske jag kan investera ett högkvalitativt gitter när jag vet precis vad jag vill ha….

Bästa detektorn blir min egen kamera. Det är så enkelt att det bara är att fotografera spektrat och spara bilden i en jpg-fil. När jag sedan stoppar in bilden i datorn, och i mjukvaran jag skrev om tidigare, så kommer den att tolka spektrat och ge mig snygga kurvor som beskriver ljusets intensitet i provet (absorbansen) samtidigt som det visar var absorbansmaximum finns. Jag återkommer till det längre fram i projektet…

Annat jag vill bygga…

Det är många idéer som gror i mig nu, biomedicinsk analytiker som jag är. Jag såg på internet att någon hade gjort en elektrofores av ett objektglas (gelen bestod av potatismjöl och salt – helt seriöst), enkelt och billigt. Det ska jag också göra! Och så vill jag bygga en mini-centrifug, en normalstor elektrofores, en PCR-maskin, en inkubator… Det finns massor av instruktioner för detta online, vi är många som sitter där hemma och bygger våra egna labb därhemma. För rimliga pengar dessutom!

CUDOS, på er! Och för er som undrar var CUDOS egentligen betyder – läs mitt examensarbete! 

In English

I´ve been looking at different diffraction gratings and its prizes. I still don´t get it all, and it´s not becoming easier getting different kind of information from different sources. Some say that the more lines/mm a grating has, the better  resolution. Others say it´s enough with 100 lines/mm. So I will probably do this… 

One of the most common gratings that most people have at home is the CD. I found one of my own old CD´s lying in a corner full of dust, took it and shone a lamp on it (se picture above). 

To get a grating I can take my old CD, saw it into pieces so that it gets a suitable form to my spectrophotometer and see how it turns out. If I get satisfied and think that my understanding of how the power of the lamp co-relates to the spectrum of the light and the angle of the grating, and how this all effects the detector and its reading… well, then I can buy myself a more expensive grating. 

The next step could be to buy a frame with three different gratings in it. This specific frame that I am thinking of has one grating with 100 l/mm, one with 300 l/mm and one with 600 l/mm. It is a budget grating, probably not high quality. But it would give me the possibility to test it and by trial and error see how the different gratings effects the detectors reading (the result). Later on maybe I could invest in a high quality grating when I know exactly what  I want..

The best detector will be my camera. It´s so easy that I can just take a photo of the spectra and save the it to a jog-file. Then when I put the photo into my computer, and the software I wrote about before, it will interpret the spectra and give me some beautiful curves that describe the intensity of the light in the sample (the absorbance) at the same time as it shows me where the absorbance maximum is. I´ll get back to this later in in the project…

Other stuff I want to build…

There are many ideas in my head now, being a biomedical laboratory scientist as I am. I saw on the internet that someone had made an electrophoresis out of a slide (the gel was made by potato flour and salt – seriously), easy and cheap. I can do that too! And then I also want to build a mini-centrifuge, a normal sized electrophoresis, a PCR machine, an incubator… There a plenty of instructions for this online, and we are many sitting in our homes building our own lab. For reasonable money 

CUDOS to you! And if you are wondering what CUDOS really is, read my thesis! The abstract is also written in English and will give you an understanding of what I did, how, why and what the result was. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 30 april, 2017 by in D.I.Y. and tagged .
%d bloggare gillar detta: