Examensarbetet är publicerat

Nu är mitt examensarbete publicerat i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). Så om du är nyfiken på vad jag gjorde så kan du ladda ner det och läsa. Du kan läsa sammanfattningen som är skriven på både engelska och svenska, eller hämta dokumentet direkt och läsa pdf-filen.

Du kan ju också läsa om hur det var att göra examensarbetet, om du vill.

Vad tycker du?