Subkultivering

Det är verkligen skillnad mellan att plugga till biomedicinsk analytiker och att forska på ett ämne som jag gör nu under de 10 veckor som jag pysslar med mitt examensarbete. Jag labbar någon eller några timmar varje dag, och sedan finns det en massa tid över till att skriva på mitt arbete också. När vi har labbat på universitetet har vi fått en instruktion att följa, och när vi gjort som det står har vi fått ett resultat som vi ska redovisa i en laborationsrapport. Så är det inte nu. Jag har labbat varje dag hela veckan i flera olika steg som hänger ihop, och på fredag sen eftermiddag kom jag fram till att det jag gjort inte riktigt fungerar. Nästa vecka ska jag alltså börja om från början igen, men då kommer jag att ha ändrar på en del saker. Får se om det fungerar bättre.

Cellodling och celldelning

Under hela projektets gång kommer jag ha celler liggande i en inkubator, ungefär som ett kylskåp men det är 37 grader varmt därinne. Med jämna mellanrum måste subkultivera cellerna. Det är mitt ansvar att se till att cellerna överlever under hela projektets gång. Så min handledare visade mig alltså hur jag ska subkultivera mina celler under måndagen den första veckan, och sedan dess har jag gjort det själv med jämna mellanrum.

IMG_2949
Jag arbetar i LAF-bänken.

Vad tycker du?