Individuellt arbete: Interferenser

Igår och idag redovisade vi våra individuella arbeten i klassen. Det var en uppgift vi fått i början av terminen; då drog vi alla varsitt kuvert. I det kuvertet fanns en lapp med ett citat från en källa. Utifrån citatet skulle vi arbeta på ett problembaserat sätt och brainstorma, komma på bra frågeställningar och skriva ett arbete. Arbetet skulle bygga på minst fem vetenskapliga artiklar som är relevanta för ämnet, sedan fick vi använda oss av litteratur också. Vi skulle skriva högst tre sidor på datorn, med ett ganska stort radavstånd. Försättsblad och källförteckning räknades inte till de där tre sidorna. Deadline för inlämning var förra veckan, den här veckan redovisade vi våra arbeten med PowerPoint, en redovisning som fick ta max 10 minuter.

Mitt uppdrag gick ut på att skriva om hur visa läkemedel kan interferera (störa, göra så att mätaren visar ett högre eller lägre värde än det sanna värdet) med glukosmätning. Vad händer om en läkare eller biomedicinsk analytiker tro att patientens glukosvärde är högre eller lägre än det egentligen är?

När alla redovisningar var klara fick vi dra en ny lapp. Vi ska skriva ytterligare ett arbete, men den här gången på max två sidor och med en enda artikel. Vi ska alltså fördjupa oss i ett ämne. Detta ska redovisas i januari i stället för vanlig tenta.

Vad tycker du?