Mendeley

Förra veckan hade vi ett seminarium i bibliotekets datasal vid den Medicinska fakultetens (jo, universitetet har bytt namn på vår ”avdelning” från Hälsouniversitetet till Medicinska fakulteten). Vi pratade lite om det här med plagiering – att man inte får kopiera andras text, vilka kraven är för att man ska kunna skriva om det någon annan skriver utan att det kallas för plagiat, och lite om hur man söker information. Men framför allt – och det mest intressanta tyckte jag – gick vi igenom Mendeley.

Mendeley är ett dataprogram som du kan ladda ner från internet. Det hjälper dig att samla alla dina källor som du vill använda i en uppsats; exempelvis examensarbetet som ger dig din examen som biomedicinsk analytiker. När du har skrivit uppsatsen går du in i Mendeley, och så trycker du på en knapp bara och får in rätt källa på rätt plats, och i källförteckningen kommer hela källan att skrivas så som den ska skrivas enligt det system du själv väljer (Harvard kanske?).

Vad tycker du?