Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Allergi medierad av IgE; en laboration på temat immunologi

En av utgångspunkterna i basgruppen den här terminen har handlat om IgE-medierad allergi. Vi fick också en föreläsning på temat, och sedan gjorde vi en enkel laboration. Då fick vi testa oss själva för att se om vi är allergiska mot pollen, katt eller hund.

Att en allergi är IgE-medierad betyder att det är immunoglobulinet E som gör så att kroppen reagerar med en allergisk reaktion. Annars kan ju en allergi också vara cellmedierad (då blodcellerna sätter igång en reaktion), IgG- eller IgM-medierad eller vara en reaktion mot lösliga antigen.

Den IgE-medierade reaktionen går till så här:

  1. Först får vi i oss något vi inte tål, tex allergen (antigen) från katt.
  2. Nu sker en sensibilisering. En antigenpresenterande cell (APC) som kan vara en dendrit eller en makrofag hittar det där antigenet. Då kommer APC att börja klippa ner antigenet till peptider.
  3. APC gör en antigenpresentation för en Th-cell. Detta sker i två steg. Nu repeterar jag lite. Det första stegen innebär att CD40 som finns på Th-celler kopplas samma med CD40 L som finns på APC. Det leder till att Th-cellen ger ifrån sig cytokiner och att det förändras till en Th2-cell. Sedan kommer det andra steget av antigenpresentationen som innebär att Th2-cellen ger ifrån sig två interleukiner; IL-4 och IL-13.
  4. IL-4 gör så att B-cellerna blir till plasmaceller.
  5. Plasmacellerna börjar tillverka IgE.
  6. IgE-antikropparna binder till mastceller.
  7. Nu är sensibiliseringen klar. Sensibiliseringen sker första gången man utsätts för ett antigen.
  8. Andra gången man utsätts för samma antigen kommer antigenet att binda till IgE som sitter på mastcellen (istället för APC).
  9. Nu sker en tidig allergisk reaktion. Flera IgE kommer att korsbindas. Det leder till att mastcellerna utsöndrar sin granula. Mastcellen släpper ifrån sig histamin, heparin, proteaser, tryptas (som kan klyva komplement C3 till C3a i vårt immunförsvar), prostaglandin 2 (som drar till sig eosinofiler, basofiler och fler Th2-celler och får dessutom Th2-cellerna och producera ännu mer cytokiner), leukotrin C4 (ett inflammatoriskt ämne som gör så att vi får symptom på inflammation), platelet activating factor 3 (medverkar till koagulation), kemokiner och cytokiner.
  10. Allergins sena reaktion sker. Eosinofilen släpper ifrån sig leukotriner (ett inflammatoriskt ämne som gör så att vi får symptom på inflammation) och eosinofilt katjonskt protein (som är giftigt mot parasiter, skapar inflammationssymptom och som också kan påverka blodets koagulation).

ImmunoCAP RAPID – hur laborationen gick till

ImmunoCAP RAPID är ett snabbtest som en biomedicinsk analytiker kan utföra på vårdcentralen. Man tar ett kapillärprov och pipetterar ner provet i en speciell ”bricka.” Sedan pipetterar man ner ett reagens i samma bricka men på annan plats. Vad som händer nu är att plasman separeras från helblodet och flyter ut i testremsan där det också blandas med reagenset. På testremsan sitter också de allergen man vill testa mot. Om det finns IgE i plasman kommer dessa alltså att binda till IgE. Efter 15 minuter får man resultatet.

IMG_2669

På brickan finns en plats där man kan avläsa kontrollen. Där ska det finnas ett streck vilket det också gör på bilden. Det betyder att testet fungerar som det ska. Sedan tittar man nedanför. Om det finns fler streck betyder varje streck att resultatet är positivt; man är allergisk. Inga streck som på bilden betyder att man inte är allergisk.

Källa:

Bergvall, C & Dahle, C. Allergi. Laboration. Linköpings Universitet. 2015-09-17.

Jernmalm, M. Allergi. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2015-09-10.

Läkemedelsverket. Singulair (montelucast). 1998. (Hämtad 2015-09-11).

Nilsson-Ehle P, et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9:e upplagan. Studentlitteratur: Lund. 2012.

Skåne landsting. Tryptas. Provtagning mm. 2012-05-29. (Hämtad 2015-09-11).

Xue, L et al. Novel function of CRTH2 in Preventing Apoptosis of Human TH2 Cells Through Activation of the Phosphatidylinositol 3-Kinase Pathway. The Journal of Immunology.  2009. (Hämtad 2015-09-11)

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 20 september, 2015 av i Infektion och märktes .
%d bloggare gillar detta: