Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Diffusion, filtration och absorption

Utbytet av näring mellan våra kapillärer och vävnader sker genom diffusion, filtration eller absorption. Det främsta sättet (som används oftast) är diffusion. Vad innebär dessa sätt, vad är det som skiljer dem åt och när används de olika sätten? Det som tar sig till cellen är näring och syre, medan det som tar sig från cellen är koldioxid och olika typer av avfall.

Diffusion sker när vattenlösliga ämnen ska föras över. De diffunderar genom som finns i små spalter mellan kärlets endotelceller. Hur snabbt diffusionen sker beror på hur lätt just det specifika ämnet har för att tränga igenom membranet, samt koncentrationsskillnaden. Ju större koncentrationsskillnaden på de olika sidorna av kärlväggen är, desto snabbare kommer diffusionen att gå. Som du vet sker diffusion bland annat i lungorna medan vi andas. Formeln för den diffusionen ser ut så här:

Vgas = A/T x D x (PA-PK)

Vgas är den totala volymen av gas som transporteras över membranet, oavsett om det är in eller ut ur alveolerna. A är lungans area, medan T är det specialiserade respiratoriska membranets tjocklek. D är gasens löslighet, alltså dess molekylvikt eller densitet. PA är alveolens partialtryck medan PK är kapillärens partialtryck.

Filtration är när en vätska passerar genom ett membran, och det sker med tryck. Ett exempel på detta är ju filtrationen i njurens glomerulis. Alla ämnen som finns i vår plasma kan passera porer i ett filter i samband med filtration, förutom proteiner. Alltså filtrerar man bort proteiner genom filtration. I kapillärerna är det hydrostatiska trycket högt. Samtidigt är den osmotiska tryckskillnaden också hög. Det är det osmotiska trycket som drar vävnadsvätskan ut ur vävnaderna och in i kapillärerna, medan den hydrostatiska tryckskillnaden filtrerar plasman genom kärlväggen så att den blir fri från proteiner ut ur kapillärerna och in vävnaderna.

Absorption är något som sker i exempelvis njurens peritubulära system och GI-kanalen. Ett ämne tas upp, och försvinner in dit det ska. Aminosyror, fett och liknande absorberas på olika sätt av kroppen. Ren absorption sker inte i blodkärlen. Anledningen till att jag alls nämner absorptionen här är att det finns ytterligare ett fjärde sätt på vilket näringsutbyte kan ske: det är en kombination av absorption och filtration.

Filtration-absorption är till för att reglera den vätska som finns utanför cellerna, det som kallas för extracellulär vätska. På det viset kan blodvolymen hållas stabil, eftersom den extracellulära vätskan blir som en extra buffert om blodvolymen skulle sjunka snabbt. Då tar kärlen in mer extracellulär vätska.

Källa:

Ágato, Á. Lungfysiologiska metoder för diagnostik av olika lungsjukdomar. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2015-05-04.

Nilsson, S. Cellens metabolism. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2013-11-18.

Nilsson, S. GI-kanalen, del 1. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2014-03-14.

Nilsson, S. GI-kanalen, del 2. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2014-03-18.

Sand O, Sjaastad ØV & Haug E, Människans fysiologi. Liber, Stockholm, 2004.

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 25 juni, 2015 av i Cirkulation och märktes .
%d bloggare gillar detta: