Praktisk tentamen i Laboratorievetenskap och Cirkulation

Idag gjorde vi terminens praktisk tentamen. Den var uppdelad i tre stationer enligt följande:

Hematologi: vi skulle räkna blodceller.

Klinisk fysiologi: innebar att vi skulle mäta blodtrycket på ett ”patient.” Patienten var en person som ställde upp på att spela rollen som patient. Examinatorn satt bredvid.

Transfusionsmedicn: blev faktiskt en skriftlig del. Men vi skrev som om det vore praktiskt, skulle förklara hur vi tänker och vad vi gör i samband med ABO-gruppering, D-gruppering, antikroppscreening, antikroppidentifiering, BAS-test, mottagare-givare-test och att kunna det där med IAT och DAT.

Vad tycker du?