Aorta och Vena Cava

Den här terminen har vi faktiskt bara sju preparat som vi ska lära oss, och det är den sista terminen som vi har histologi. Här kommer en genomgång av två preparat på en gång. De liknar nämligen varandra väldigt mycket. Dels är det den stora kroppspulsådern (aorta) som ju är ett blodkärl som finns i hjärtat och går genom kroppen, och så är det också hålvenen (vena cava) som har till uppgift att leda blodet tillbaka till hjärtat efter att det har passerat genom kroppen. Det finns två hålvener, den övre och den undre.

blokärl122

Aorta och vena cava är uppbyggda av samma vävnader i samma ordningen. Det som skiljer dem åt är tjockleken på de olika vävnaderna. Jag går igenom kärlen inifrån och ut. Vener är tunnare och  mer elastiska är artärer. Lumen kan se olika stor ut, på grund av att de olika lagren är olika stora i vener och artärer. Men lumen är lika stor i både vener och artärer.

Tunica intima är kärlets innersta lager. Men det består av två olika vävnader. Allra längst in finns ett tunt epitel som naturligtvis sitter på ett basalmembran som allt epitel gör, och utanför basalmembranet finns ett lager av lucker bindväv.

Lamina elastiska interna sitter precis utanpå den luckra bindväven. Bindväven i blodkärlen är till för att stabilisera kärlet. Det här lagret är väldigt tunt och består av små elastiska trådformade fibrer. Vi ska kunna peka ut det i aorta, men inte i vena cava. Det här lagret saknas i venerna.

Tunica media är det lager som är grövst av lagren i artären, och om man jämför artärer och vener så är det här lagret mycket tjockare i en artär än i en ven. Om man kommer ihåg det blir det ganska lätt att se skillnad på artärer och vener i ett preparat. Det består av glatt muskulatur, det är dessa muskler som får kärlen att dra ihop sig när det behövs. Musklerna går i cirklar runt kärlet, alltså inte utmed kärlet utan snarare runt. Det känns ganska logiskt, tycker jag, eftersom det måste bli lättare för tunica media att dra ihop kärlet på det viset.  I det här lagret finns det också en del elastin som är ett elastiskt protein.

Tunica adventitia är det yttersta lagret på det här preparatet, och det består av lucker bindväv, precis som tunica intima. I vena cava är det det här lagret som är det grövsta.

Källa: 

Histologi-Preparatkompendium 2012-09-05. Linköpings Universitet.

Persson, K. Cirkulationssystemets fysiologi. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2015-02-05.

Solunetti. Blodkärlen, Verisuonet, Blood Vessels. 2006-. (Hämtad 2015-02-14).

WhashingtonDeceit. Shotgun Histology Aorta. 2007-08-14. (Hämtad 2015-02-14).

WhashingtonDeceit. Shotgun Histology Medium aorta and vein. 2007-08-14. (Hämtad 2015-02-14).

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Lär sig hur dina kommentardata behandlas.