Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Datasimulering farmakokinetik

Här kommer lite mer på temat farmakologi. För ovanlighetens skull har vi labbat framför datorerna på universitetet. Vi har använt oss av ett dataprogram och matat in lite olika siffror för att se vad som händer med läkemedelskoncentrationen, steady state och det terapeutiska fönstret om man ändrar på förutsättningarna (de olika värdena). Till vår hjälp hade vi också FASS.se. Vi fick ett häfte med olika uppgifter som vi fick några veckor på oss att utföra. Sedan har vi redovisat detta på ett seminarium. Här kommer en kort sammanfattning av vad vi har gjort.

Det kan vara viktigt att förstå några förkortningar, så här kommer lite glosor:

Dos = mängden läkemedel patienten får

Cmax = ett läkemedels maximala plasmakoncentration

Tmax = den tid det tar innan Cmax uppnås, efter det att ett läkemedel har administrerats (efter att patienten har fått det)

T1/2 = biologisk halveringstid. Den tid det tar för läkemedlets plasmakoncentration att halveras.

Clearence = effektiviteten av ett läkemedels utsöndring per tidsenhet, med enheten mL/min (vanligast)

Steady state = jämviktskoncentration, alltså då patienten får i sig lika mycket läkemedel som kroppen utsöndrar

Absorptionskonstant = Ka. Hastigheten med vilken ett läkemedel absorberas.

Eliminationskonstant = k. Hastigheten med vilken ett läkemedel elimineras.

Total clearence = den tid det tar för läkemedlet att lämna kroppen fullständigt

Alla dessa ord som står här, de påverkar varandra på olika sätt, beroende på kroppens biologi, läkemedlets kemi osv, alltså beroende på farmakinetik, farmakodynamik, farmakogenetik osv… Nu tänkte jag gå igenom hur de påverkar varandra, lite kort.

  • Om man sänker dosen, då sjunker Cmax och Tmax, medan T1/2 är densamma och Total clearence uppnås snabbare. Om man i stället ökar dosen blir det tvärt om.
  • Ett läkemedel med minskad biologisk tillgänglighet kommer att leda till minskad Cmax, Tmax och T1/2 medan tiden det tar att uppnå total clearence blir kortare.
  • Om absorptionskonstanten ökar, ökar också Cmax, tiden det tar att uppnå Tmax går snabbare, medan T1/2 och total clearence uppnås långsammare.
  • Om elimineringskonstanten ökar minskar Cmax och Tmax, medan T1/2 och total clearence uppnås snabbare.

Agonist, antagonist, kompetativ och icke-kompetativ

En agonist är något som stimulerar. Ett läkemedel kan vara en agonist, då läkemedlet binder till receptorer och får fram en effekt. En antagonist motverkar en agonist. I det här fallet är det ett annat läkemedel som binder till samma receptorer som läkemedlet binder till. De två läkemedlen tävlar om platserna på receptorerna, därför säger man att antagonisten är en kompetativ antagonist. Men för att den ska vara kompetativ måste den finnas i såpass stora mängder att den kan tävla mot agonisten, hellst i samma mängd. Om läkemedlet finns i mindre mängd är det fortfarande en antagonist, men då är den icke-kompetativ.

 agonist100

 

Källa:

Fass.se . Fass.se  (Hämtas 2014-12-26)

MedicinskOrdbok.se. Belfrage Förlag. http://medicinskordbok.se/ (Hämtad 2014-12-26)

Whiss, P. Datasimulering farmakokinetik, laboration. Linköpings Universitet. Hösten 2014.

Whiss, P. Datasimulering farmakokinetik, seminarium. Linköpings Universitet. Hösten 2014.

 

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 26 december, 2014 av i Farmakologi, Kemisk analys och märktes , , , , .
%d bloggare gillar detta: