Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Toll Like Receptorer och cellsignalering

Toll Like Receptor (TLR) är en familj av receptorer (alltså receptorer som är nära släkt med varande, de har många likheter med varandra). De finns på plasmamembranet på flera av våra celler, exempelvis våra makrofager, neutrofiler, dendritiska celler, och ibland också i T-celler, B-celler, epitelceller och fibroblaster. Ibland finns de också inne i cellen, antingen i vakuoler eller på membranen på de organeller som kallas för endosomer. Receptorerna består av två domäner, alltså två delar.

De utåtriktade delen aktiverar receptorn. Den sker i samband med att denna del tar emot PAMPs som kommer från mikroorganismer så som bakterier och virus. Lipopolysackarider (LPS) från gramnegativa bakterier, nukleinsyra från virus, lipider, kolhydrater, peptider och nukleinsyror är exempel på sådana ämnen som kommer från olika mikroorganismer. De TLR som finns i vakuolerna är främst sådana som känner igen virus. Kontakten mellan en TLR och den gramnegativa bakteriens LPS aktiverar cellen.

Den inåtriktade delen tar hand om resten. Som du vet leder kontakten mellan olika ligander och deras receptorer till att olika signalvägar aktiveras inom cellen vilket kallas för cellsignalering. Vissa receptorer påverkar en viss typ av kinas inne i cellen, och det påverkar i sin tur andra ämnen inne i cellen.  Så är det också när det gäller TLR. Den inåtriktade delen kallas för toll/interleukin-1 receptor (TIR-domän). TIR-domänen kommunicerar med exempelvis MyD88 som är ett så kallat adaptorprotein. När MyD88 aktiverats kommer det i sin tur aktivera många reaktioner där kinaser är inblandade. Bland annat ökar syntesen av interferoner, kemokiner och cytokiner. Detta sätter sedan igång vårt immunsystem genom att bland annat påverka i NF-kB (på engelska: nuclerar factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells). NF-kB är en familj av transkriptionsfaktorer som finns inne i våra cellkärnor, den består av två delar (sub-enheter) som kallas för NF-kappa B1 och Rela. När de aktiveras binder de till DNA och kan dra igång vårt immunförsvar, orsakar celldifferentiering, proliferation och rätt och slätt hjälper cellen att överleva. TLR bidrar också till antigenpresentation. 

Ibland kan TLR också kommunicera med andra receptorer. Det finns ju som sagt var flera olika Toll Like Receptorer, och de numreras precis som det mesta i kroppen.

  • TLR1 känner igen bakteriers peptider.
  • TLR2 känner igen främst grampositiva bakteriers peptider (peptidoglukan, lipoteikoinsyra, lipoproteiner). TLR2 samarbetar me TLR1 och TLR6, vilket är anledningen till att den också kan känna igen de gramnegativa bakteriernas PAMPs, samt svampar och mykobakterier. TLR2 stimulerar produktionen av kväveoxid inne i våra celler, och kväveoxid som är ett gift för bakterierna.
  • TLR3 identifierar dubbelsträngat RNA. Då aktiveras adaptorproteinet TRIF vilket i sin tur aktiverar interferon regulatory factor 3 (IRF-3). Detta leder till aktiveringen av IFNa och IFNb.  I  övrigt beter sig TLR3 på samma sätt som TLR7, 8 och 9.
  • TLR4 är en receptor för gramnegativa bakterier och just lipopolysackarider (LPS)
  • TLR5 känner igen flagellen på bakterier. Flagellen är ett antigen.
  • TLR6 samarbetar med TLR2, för att identifierar gramnegativa bakterier, svampar och mykobakterier.
  • TLR 7, 8 och 9 har det gemensamt att de känner igen enkel- och dubbelsträngat RNA från virus, samt DNA som är ometylerat och kommer från virus eller bakterier. IRF aktiveras, via MyD88 aktiveras sedan produktion av IFN. Särskilt TLR9 aktiveras via dendritiska celler, och börjar sedan producera väldigt mycket IFNa och IFNb.

Du kan läsa mer om NF-kappa i den vetenskapliga artikeln The NF-kB Family of Transcription Factors and Its Regulation. Artikeln är skriven av Andrea Oeckinghause och Sankar Ghosh.

film069

Källa:

Aryan, Z. et al. An era of targeting the ancient gatekeepers of the immunesystem; toll-like agonists in the treatment of allergic rhinitis and asthma. Maj 2014.

Lindahl, M. Det medfödda försvaret. Föreläsning. Linköpings universitet. 2014-10-02.

MeSH.  NF-kappa. 2014-09-10.

Sussman, D A. et al. In silico and Ex vivo approaches identify a role for toll-like receptor 4 in colorectal cancer. Maj 2014.

 

 

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 17 december, 2014 av i Infektion och märktes .
%d bloggare gillar detta: