Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Nasopharynx okända bakterier avslöjas på klinisk mikrobiologi

Under en laboration på universitetet har vi analyserat bakterier från nasopharynx på samma sätt som man gör på klinisk mikrobiologi. Om du är nyfiken på att eventuellt arbeta på den typen av laboratorium ska du läsa Mikrobiologi är läran om mikroorganismer; bakterier, virus, svamp och kanske nån parasit. 

Ett patientprov odlades ut på två plattor, en blodagarplatta och en hematinplatta. Blodagarplattan inkuberades i värmeskåp, 37 C, över natten, medan hematinplattan inkuberades i koldioxid (också i 37 C). På hematinplattan hade vi dessutom också placerat ut en oleandomycindisk. Dagen därpå kontrollerade vi agarplattorna.

Nasopharynx bakterier odlas ut på fyra agarplattor…

Blodagarplattan visade små grå bakteriekolonier på plattan. De var inte slemmiga på något sätt i sin konsistens, och färgen var gråblå. Vi tyckte oss också se en alphahemolys. Det finns egentligen tre sorters hemolys, alpha, beta och gamma. Alphahemolysen är grönaktig, det blir som en nästan snorgrön färg runt bakterierna. Staphylococcus aureus kan jäsa glukosen på en blodagarplatta, men då uppstår betahemolys som är gul till färgen. Streptococcus jäser däremot glukosen till grön alphahemolys. Därför uteslöt vi staphylococcus och tänkte att vi hade en Streptococcus på plattan.

Hematinagarplattan visade oss bakteriekolonier som liknade de som fanns på blodagarplattan. Bakterien hade dessutom också undvikit oleandomycindisken, vilket innebar att den var känslig mot denna antibiotika. Bakterier som är känsliga mot oleandomycin är Neisseria. Hade det varit Hapmophilus hade den växt i närheten av disken utan problem. Därför kunde vi utesluta Haemophilus. Det skulle kunna vara en Neisseria, men också andra bakterier. Bakterien visade en eventuell alphahemolys, precis som på blodagarplattan. Därför tänkte vi att det nog är en Streptococcus i alla fall.

nasopharynx

Hematinagar.

…men gramfärgningen avgör vilka agarplattor du ska välja

Gramfärgning. Vi gramfärgade bakterierna från nasopharynx, och i mikroskopet kunde vi tydligt se att bakterierna från hematinagarplattan och blodagarplattan var samma, en grampositiv diplokock. En liten funderade vi på om de eventuellt var gramnegativa. Men vi tyckte att de var för mörkt färgade för att var det, därför bestämde vi oss för att gå vidare med de tester som görs på grampositiva kocker. Bakterien odlades därför ut på två nya agarplattor.

Esculinplatan är specifik för Enterococcus

Esculinplattan innehåller järn som kan fälla ut, precis som KIA-röret kan fälla ut järnsulfid när man gör en artbestämning av bakterier genom jäsningsserie i rör. Plattan används bara för att visa på en enda bakteriesläkt: Enterococcus. Om den finns på plattan fälls järnet ut. Plattan inkuberades över natten, i 37 C. Resultatet vi fick var dock negativt.

Blodgentianaplattan hämmar nasopharynx normalflora

Blodgentianaplattan används för att hindra att de bakterier som vi brukar ha i halsen (vi har många olika sorters bakterier i halsen som är helt normala och som ska finnas där) ska kunna växa. Det är ämnet gentiana som hämmar dem, men plattan innehåller också hästblod som är bra för bakterier som växer. Vi placerade dessutom ut två antibiotikadiskar på plattan; en optochin- och en bacitracindisk. Resultatet efter en natt i värmeskåp, 37 C, visade oss att bakterien var känslig mot optochin. Känsligheten mot bacitracin kunde vi inte avgöra, resultatet var otydligt, men kanske att bakterien var känslig även mot denna antibiotika. Vad bacitracin gör är att det hindrar streptokocker i grupp A som skapar betahemolys (gul hemolys) från att växa till sig. Streptokocker finns i många olika grupper, och de streptokocker som kommer från andra grupper än just grupp A kan alltså växa till sig trots bacitrindisken.

Slutsats. Nu drog vi inte direkt någon slutsats utifrån bacitrindisken, eftersom resultatet var otydligt. Men eftersom bakterien var känslig mot optochin kunde vi dra en del slutsatser utifrån det. Optochin är ett ämne som fungerar lite som en tvättlösning. Den bakterie som inte tål optochin heter pneumoniae. Genom optochin kan man alltså skilja på Streptococcus pneumoniae och andra streptokocker som jäser glukos och bildar alfahemolys. I det här fallet innebar optochindisken att vi kunde utgå ifrån att bakterien på plattan var en pneumoniae.

Vår slutsats var att eftersom bakterien inte växte på esculinagarplattan, men visade både växt och alfahemolys på blodagarplattan med känslighet mot optochin var bakterien en Streptococcus pneumoniae.

Källa:

Forslund, T. Okända prover. Laboration. Linköpings Universitet. 5-7 november 2014.

VetBact. Veterinärmedicinsk Bakteriologi: information om betydelsefulla arter. 2014. (Hämtad 2014-11-17).

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 14 november, 2014 av i Infektion, Mikrobiologi och märktes , .
%d bloggare gillar detta: