Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Fosforylering

Fosforylering och defosforylering är två viktiga saker som sker under cellsignalering. Därför kommer jag att gå igenom dem särskilt i två separata inlägg. De två processerna är varandras motsatser. Vi börjar med fosforyleringen.

Fosforylering är när en fosfatgrupp (är en molekyl) binder till en annan molekyl. När det gäller just cellsignaleringen sitter fosfatgruppen på olika proteiner. Dessa proteiner kallas för kinaser, och det är kinaserna som fosforylerar andra proteiner. En bild som på ett enkelt sätt beskriver processen skulle kunna se ut så här:

ATPenkel041

Vad som händer på bilden är att proteinet till vänster är ofosforylerat. Det har en OH-grupp kopplat till sig. Sedan kommer kinaset, som alltså är det protein (ett enzym) som påskyndar fosforyleringen. Kinaset hjälper till så att det ofosforylerade proteinet blir av med sin OH-grupp och istället från en fosfatgrupp. Detta sker genom att adenintrifosfat (ATP) blir till adenindifosfat (ADP). ATP är ju nukleosiden adenosin tillsammans med tre fosfatgrupper, medan ADP är adenosin med två fosfatgrupper, alltså en mindre. De tredje kopplas till det ofosforylerade proteinet som därefter blir fosforylerat. Men vad hände med OH-gruppen som försvann? Vi ska titta på en mer avancerad bild, som lite mer i detalj beskriver det som sker i samband med fosforylering. Och nu tittar på ett specifikt protein, eftersom vi måste titta på hur molekylen verkligen är uppbyggd om vi ska förstå:

Nu tittar vi på en bild där proteinet serin är ofosforylerat (till vänster). På serinet sitter en OH-grupp. Sedan sker fosforylering, då ATP blir av med en fosforgrupp, och blir till ADP. Fosforgruppen binder till serinet, som då blir fosforylerat serin (till höger). OH-gruppen splittras. Syreatomen finns kvar och binder till fosforgruppen, medan vätet försvinner.

ATPkomplic042

Källa:

Loitto, V. Basal cellsignalering 1. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2014-08-27.

Loitto, V. Basal cellsignalering 2. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2014-08-28.

Nilsson, S. Metabolism. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2014-04-04.

8 comments on “Fosforylering

  1. Pingback: Cellsignalering: Vad, hur och varför? | Biomedicinsk Analytiker

  2. Pingback: Insulinets signalväg | Biomedicinsk Analytiker

  3. Pingback: Hjärtmarkörer | Biomedicinsk Analytiker

  4. Pingback: Toll Like Receptorer och cellsignalering | Biomedicinsk Analytiker

  5. Pingback: PLA och inflammation och DAG och IP3 | Biomedicinsk Analytiker

  6. Pingback: Kinas PI3K och cellsignalering | Biomedicinsk Analytiker

  7. Pingback: Defosforylering | Biomedicinsk Analytiker

  8. Pingback: Receptorer och deras funktion | Biomedicinsk Analytiker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 1 oktober, 2014 by in Termin 3 and tagged .
%d bloggare gillar detta: