Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

VFU1

bild 1

Provtagning.

Nu har jag gjort hälften av min VFU, alltså den verksamhetsförlagda utbildningen. Förr i tiden kallades det praktik. Jag gör nio dagar på labbet på en vårdcentral. Det är på heltid, och innan jag kom ut på VFU:n hade jag skrivit en egen utbildningsplan för den här tiden. Eftersom jag läser PBL, problembaserat lärande, är det viktigt att jag själv tänker på vad jag vill lära mig och hur det ska gå till. Vilka resurser tänker jag använda mig av? Boken Laurells Kemi, dialog med kollegor och så vidare är saker som jag tänkt på. Planen skickades till min handledare, och gicks igenom tillsammans med henne. Efter avslutad VFU ska vi göra en gemensam utvärdering.

Under de fem dagar som varit har jag fått utföra många analyser på blod, urin och feases (avföring). Dessutom har jag tagit kapillär- och venprov på patienter. De finns egentligen bara några saker som jag som student inte får göra; provtagning på barn och på patienter som äter waran (ett blodförtunnande medel). Då får jag, om patienten tycker det är ok, vara med och observera hur min handledare tar provet i stället.

Ibland händer det också att det blir en del tid över. Den tiden använder jag till att läsa metodbeskrivningar, alltså beskrivningar över hur en viss analys går till. Där kan man läsa den medicinska bakgrunden som handlar om sjukdom och orsaken till sjukdom kopplad till analysen. Det står också information om vilken kemisk reaktion som sker under analysen, vilka reagens (kemikalier) som används och vilka referensintervallen är (gränsen inom vilka en frisk persons värden ska ligga). När vi tar blodprov på patienter är det så att provrören har olika färg på korkarna. Det beror på att de innehåller olika ämnen som påverkar blodet på olika sätt. För att allt ska bli rätt är rören placerade i en viss färgordning. Om man ska fylla flera rör börjar man alltid med röret utan tillsats exempelvis, om detta hör till de rör som ska fyllas. Det röret har en röd kork. När det finns tid över brukar jag läsa på för att lära mig ordningen, innehållet och hur innehållet i rören påverkar blodet. Det är viktigt att kunna. Dessutom får vi också vara med en läkare eller sjuksköterska i dennes arbete under en halvdag, för att få en helhetsbild av hela vårdkedjan.

Man lär sig massor av att vara ute i ”verkligheten;” att göra analyser, ta prover, bemöta olika människor, samarbeta, koppla ihop teorin man läst i skolan med verkliga analysresultat, betydelsen av referensintervall, hygienbestämmelser, lagar och förordningar, att fundera över felkällor, och så får man väldigt mycket självkännedom. Efter varje avslutad dag skriver vi en liten reflektion över hur dagen har varit; vad har jag lärt mig? Uppstod det något speciellt som var svårt för mig? Hur gjorde jag då? Vad kan jag, vad behöver jag öva mer på? Om jag tittar på min planering, hur ligger jag till då? Hur känns det?

Framför allt känns det väldigt roligt och lärorikt!

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 14 maj, 2014 av i Arbetsliv och märktes .
%d bloggare gillar detta: