Tarm: Lär dig se skillnaden på Tolvfingertarm, Tunntarm, Tjocktarm och Rektum

Nu ska vi titta på vår tarm genom mikroskopet. Den består av många delar som ser ut på olika sätt. Vi börjar i tolvfingertarmen eftersom den kommer först (precis efter magsäcken). Det latinska namnet för tolvfingertarmen är duodenum. Efter duodenum kommer tunntarmen som på latin kallas för intestinum tenue. Den delas in i två delar, den övre som kallas jejunum, och den undre som kallas ileum. Sedan övergår ileum till colon som är tjocktarmen. Sist men inte minst har vi rektum. Den generella uppbyggnaden av tarmens ser ut på samma sätt här som i magsäckens vägg. Nedanstående preparat kan se väldigt lika ut i ett mikroskop. Men det finns skillnader.

Duodenum är den tarm som kännetecknas av brunnerska körtlar och lövformade villi

Duodenum. Här fins det stora villi som suger i sig näring och vätska. Formen på duodenums villi gör att de ser ut som löv, vilket alltså är ett av kännetecknen på att preparatet du tittar på är en del av just duodenum. Du hittar också goblettceller i tarmen, till utseendet ser de ut som ljusa skotthål i tarmen. Goblettceller producerar slem som är till för att skydda tarmen mot saltsyra från magsäcken. I det lager som kallas submucosa finns det körtlar som kallas för brunnerska körtlar.De brunnerska körtlarna finns bara i duodenum, vilket gör att om du ser brunnerska körtlar i en bit tarm kan du vara helt säker på att du tittar på en bit av deudenum. De brunnerska körtlarnas uppgift är utsöndra ett alkaliskt sekret. Från magsäcken kommer ju det sura, och då kommer det alkaliska (basiska) från de brunnerska körtlarna. Då sker det en neutralisering i tarmen, och det gör så att vi slipper få hål på tarmen.

Intestinum tenue: en tarm som består av två delar

Tunntarmen är den enda tarm som faktiskt består av två delar. Alla andra tarmar i kroppen består bara av en enda del. Den övre delen av tunntarmen kallas för jejunum, och den nedre delen kallas för ileum.

Jejunum. Detta är alltså den övre delen av tunntarmen. Du kan känna igen den här delen av tarmen genom att det finns fler goblettceller än i duodenum, men du kommer inte hitta en enda brunners körtel eftersom de inte finns här.

Ileum. Detta är den nedre delen av tunntarmen. Här hittar man mycket lymfvävnad, alltså lymfocyter (en typ av vita blodkroppar). Lymfvävnaden kallas för Peyerska Plack. Dessa kan ses som en större mängd cellkärnor i lagret som kallas submucosa. Ju längre ner i tunntarmen man kommer, desto fler payerska plack finns det. Alltså finns det flest av dessa i längst ner i ileum.

Tjocktarmen kallas för colon

tarm
Tarmen

Colon. Den här delen av vår tarm saknar villi. Anledningen till det är att det mesta av tarmens innehåll redan är uppsuget när det väl kommit hit. Men det finns fortfarande så kallade kryptor, alltså den nedre delen av gastric pits. I colon finns också väldigt mycket goblettceller, fler än i jejunum och ileum.

Rektum är den sista delen av vår tarm

Rektum är vår ändtarm. Från början hade jag inte tänkt att ta med rektum i det här inlägget, men så såg jag i mina papper att det finns ganska lite information om denna del om tarmen, så jag tänkte att jag tar med det här åndå. Vad som är speciellt med rektum, som skiljer denna tarmdel från de övriga, är att lumen (alltså tomrummet i tarmen) är mycket större, villi är kortare, och att det finns fler goblettcellet i ytepitelet. Ett annat mer svenskt namn för goblettceller är för resten bägarceller. I det här preparatet ska vi kunna hitta dessa bägarceller, och ett vävnadslager som heter muskularis externa. 

Källa:

Nilsson, A. & Wennerström, L. Histologi GI. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2014-03-24.

Ross, M. Wojchiech, P. Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. 6:te upplagan. USA: LWW. 2011.

Sand O, Sjaastad ØV & Haug E, Människans fysiologi. Liber, Stockholm, 2004.

WhashingtonDeceit. Shotgun histology duodenum. Film. YouTube. 2007-08-20. (Hämtad 2014-05-14).

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Lär sig hur dina kommentardata behandlas.