Levern

Den mänskliga levern är uppbyggd av hexagoner som kan synas lite otydligt. Dessa hexagoner kallas för leverlober, och de omges av bindväv. En hexagon har sex sidor. I mitten på varje hexagon finns en centralven. I alla hörnen på hexagonen finns en portatriad. Portatriaden består av en ven, en artär och en gallgång. En leverlob är uppbyggd av celler som kallas hepatocyter. Mellan de dubbla raderna av hepatocyter finns leversinuosider. Det finns också podocyter i levern, dem finner man runt sinusoiderna. Dessutom finns det en form av vita blodkroppar, makrofager, som kallas för kupfferceller.

Levern är en körtel, kroppens största och väger ca 1 kg. Den filtrerar, bryter ner och syntetiserar. Den renar blodet, syntetiserar galla och proteiner. I portatriaden kommer blodet in till levern från magen, via portalvenen. Det blodet innehåller väldigt mycket näring, men lite syre. Det kommer också in blod via leverartären. Det blodet innehåller lite näring men mycket syre. I levern blandas blodet. Det renas, filteras. Sedan förs det ut ur levern via centralvenen. Det är levercellerna (hepatocyterna) som bildar galla. Gallan förs sedan ut till gallblåsan via gallgångarna.

Levern
Levern

 

Källa:

Histologi-Preparatkompendium 2012-09-05. Linköpings Universitet.

Nilsson, S. GI-kanalen, del 1. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2014-03-14,.

Rodrigues-Martinez, H. Histologi, del 1. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2014-03-17.

Ross, M. Wojchiech, P. (2011) Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. 6:te upplagan. USA: LWW.

WhashingtonDeceit. Shotgun histology liver. Film. YouTube. 2007-10-21.

Vad tycker du?