Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin

LaurelLaurells Klinisk Kemi i praktisk medicin, skriven av bland andra Peter Nilsson-Ehle, Maria Berggren Söderlund och Elvar Theodorsson, är en sådan där ”måste-ha” bok. Jag rekommenderar verkligen alla blivande biomedicinska analytiker att köpa senaste upplagan av boken. Jag köpte den redan i början av första terminen och har använt mig av den nästan varje vecka.

Laurells Kemi, som vi kallar den på skolan, är som en uppslagsbok och absolut ingenting man sträckläser från sida till sida. Boken tar upp olika sjukdomar som kan uppstå i kroppen, vad som händer och hur laborationsresultaten kan se ut i samband med dessa sjukdomar.

Exempelvis handlar kapitel 13 om ”Digestionskanalens sjukdomar”. Här får vi bland annat reda på hur levern fungerar och vilka analyser som är bra att göra i samband med leversjukdom. Det finns referensintervall som ju är de värden som brukar finnas hos friska människor, och tips på hur man kan tolka konstiga eller avvikande värden. En annan bra del av kapitel 13 är ”Digestionsorganens funktionella anatomi, histologi och fysiologi”. Det finns alltså väldigt mycket information att hämta i boken.

I basgruppen brukar vi få utgångspunkter som handlar om patienter och deras sjukdomar. Ganska ofta finns det också en lista över analyssvar från laboratoriet, men aldrig någon konkret information om vad svaren egentligen betyder. Då är det bra att ha Laurells Kemi att läsa i. Kapitel 8 beskriver anemier, alltså sjukdomar som kan orsaka blodbrist. Här finns referensintervallen för de röda blodkropparna. En vuxen kvinna ska ha ett värde som ligger mellan 0,35 och 0,46, medan en man ska ha ett värde som ligger mellan 0,40 och 0,50. Det är bra att veta att kvinnor oftast har lite färre röda blodkroppar, eftersom vi menstruerar. Men om en kvinna skulle ha ett ännu lägre värde, då har hon blodbrist. Då kommer nästa intressanta fråga  – varför har hon blodbrist? Då kan man läsa på om de olika anledningarna till blodbrist i boken.

Bokförlaget heter Studentlitteratur. Du kan bland annat köpa boken på Bokus, Adlibris och CDON.

28 comments

Vad tycker du?