Du kan skugga en elev!

Här vid Linköpings Universitet finns det möjlighet att skugga en student, om man vill. Det innebär att om du vill bli Biomedicinsk Analytiker kan du få vara med en elev som läser på programmet en hel dag! Du följer med på allt den eleven gör, och har möjlighet att få ställa alla möjliga frågor! Jag hade en skugga i onsdags, förra veckan.

doll-1820553_640

Skuggan kom på morgonen och följde mig hela dagen. Vi började med en glukos-laboration mellan kl. 09:00 och 12:00, då skuggan fick vara med aktivt så mycket hon ville; kapillärprovtagning, uträkning av spädningsfaktor och beredning av standardkurva genom pipettering. En av mina klasskamrater visade dessutom upp en laborationsrapport. Efter laborationen åt vi lunch tillsammans i Cellskapet som är café och restaurang. Skolan bjöd både mig och skuggan på lunch, och då fanns det tid att ställa frågor.

Under eftermiddagen var skuggan med på ett två timmar långt basgruppsmöte, där vi samtalade kring en utgångspunkt som handlade om hur kroppen reagerar på svält. Därefter brainstormade vi kring nästa utgångspunkt och skapade frågor som kom att handla om diabetes. Avslutningsvis hade skuggan turen att få vara med på genomgången av den skriftliga tentan från termin 1.

Vad tycker du?