Histologi

HIstologiUtbildningen för den som vill bli biomedicinsk analytiker kräver att vi lär oss lite av det medicinska språket, vilket består av grekiska och latin. Det finns olika typer av celler och vävnadsdelar som vi ska kunna identifiera och namnge. De syns i preparatet efter att det färgats. Färgningen påverkar vävnad på ett speciellt sätt. Detta kan sammanfattas med ämnet histologi.

Hematoxylin används väldigt generellt tillsammans eosin, och gör så att cellkärnor och endoplasmatiska nätverk blir blå. Eosin färgar kollagenfibrer och cellens cytoplasma rosa. Silverfärgning färgar nervfibrer och retikulära fibrer (nerver som är väldigt tunna) bruna eller svarta. Det finns många fler färger som färgar de olika vävnadstyperna på olika sätt, men jag nöjer mig med att nämna ovanstående färgningar för den här gången.

Källa:

Histologi-Preparatkompendium 2012-09-05. Linköpings Universitet.

Mohseni, S. Olika typer av vävnad. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2013-11-26.

Ross. M H, Pawlina, W. Histology – A text and Atlas. With correlated cell molecular biology. 6:te upplagan. USA: Lippincott Wiliams and Wilkins. 2011.

Vad tycker du?