Huden

Huden består faktiskt av många olika typer av vävnad, vilket kan vara bra att veta om man ska arbeta som biomedicinsk analytiker. Jag tror att det kanske är därför vi ska lära oss det här preparatet termin ett, därför att det innehåller så mycket. Här kommer en beskrivning, och vi börjar utifrån och in.

Hudens yttersta lager består av epitelvävnad. Det finns flera olika sorters epitel, men det epitel som täcker huden är ett plattepitel. Plattepitelet ligger, som alla epitel, på ett basalmembran. Basalmembranet är till för att få cellerna att ligga stilla och hålla ihop. Hela det där lagret av plattepitel och basalmembran kallas för epidermis, alltså överhud.

Överhuden kan delas in i flera olika lager, som är viktiga att kunna. Ytterst finns stratum corneum som består av 15-20 lager av döda celler utan kärnor men med ett innehåll av keratin. Därefter kommer stratum lucidum och stratum granulosum. I stratum granulosum är cellerna spolformade och mörka, de ligger i ett 2-3 rader tjockt lager. I dessa cellers cytoplsma finns granula, de syns som små prickar i cytoplasman. Sedan kommer vi ännu länge in, och då är vi i stratum spinosum med sina 2-5 rader av runda kärnor som har tydliga gränser men saknar granula (granula är mycket små partiklar i cellens cytoplasma). Näst längst in i överhuden finns stratum basale som består av cylinderformade celler som är brunaktiga eftersom de innehåller pigmentet melanin. Dessa celler vilar på basalmembranet som är så tunt att det kräver ett elektronmikroskop för att synas.

epidermis192
Epidermis

Under epidermis finns det lager som kallas för dermis (läderhuden). Dermis består av två lager bindväv. Det lagret som ligger längst ut, alltså direkt under basalmembranet, kallas för stratum papillare och består av lucker bindväv. Därefter kommer stratum reticulare som består av tät bindväv.

hud193
Dermis ligger mellan epidermis och hypodermis, och består av stratum papillare och stratum ritikulare.

Under dermis finner vi hypodermis, även kallad subcutis. Hypodermis består av bindväv, fettvävnad, muskulatur, blodkärl, svettkörtlar och en speciell typ av känselkroppar som kallas för vater pacini. Ja, även muskler och sådan hör alltså till huden.

hud193
Hypodermis ligger längst ner och består av blodkärl, muskler, fett, bindväv svettkörtlar och känselorgan.

Och så tittar vi på en film som visar hur det ser ut på riktigt, under mikroskopet.

Källa:

Histologi-Preparatkompendium 2012-09-05. Linköpings Universitet.

Mohseni, S. Olika typer av vävnad. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2013-11-26.

Ross. M H, Pawlina, W. Histology – A text and Atlas. With correlated cell molecular biology. 6:te upplagan. USA: Lippincott Wiliams and Wilkins.

WhashingtonDeceit. Shotgun histology thin skin. Film. YouTube. 2007-08-10. (Hämtad 2012-09-06).

Vad tycker du?