Ben

Här kommer ett histologiskt preparat som en biomedicinsk analytiker som kunna – ben! Ben kan delas upp i kompakt benvävnad, spongiös benvävnad, direkt benbildning och endochondral benbildning.

I det kompakta benet finner vi den Haverska kanalen och Volksmans kanaler. Dessa är praktiskt taget samma sak, i dem finns nerv- och blodbanor, men de går åt olika håll. Volksmans kanaler går lodrätt, medan de Haverska kanalerna går lodrätt i benen.

I genomskärning ser Haverska kanalen ut som en punkt. Runt den finns lamellerOsteoblaster är helt enkelt omogna benceller.

ben554

I den sponiösa benvävnaden finner vi också trabekler, en form av benplattor som innehåller lameller som ligger i olika riktningar. Man skulle kunna säga att de ser ut som gropar eller fläckar. Osteocyter är mogna benceller. Benmärgen finns längst in i benet.

Källa:

Histologi-Preparatkompendium 2012-09-05. Linköpings Universitet.

Mohseni, S. Olika typer av vävnad. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2013-11-26.

Ross, M. Wojchiech, P. Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. 6:te upplagan. USA: LWW. 2011.

WhashingtonDeceit. Shotgun histology spongy bone. Film. YouTube. 2007-08-14. (Hämtad 2013-12-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology dense bone. Film. YouTube. 2007-08-14. (Hämtad 2013-12-01).

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Lär sig hur dina kommentardata behandlas.