Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Vävnad bygger upp våra organ som i sin tur bygger upp vår kropp

Här om dagen hade vi en himla intressant föreläsning om olika typer av vävnad som finns i människokroppen. Ämnet är alltså histologi, och histologi är läran om studier av biologisk vävnad genom mikroskop. Det här är alltså en av många discipliner som en biomedicinsk analytiker kan syssla med. Vill du veta mer om vad vi kan arbeta med ska du läsa inlägget Biomedicinsk analytiker? Ta reda på vad vi arbetar med och bli en av oss!

Hur som helst, tillbaka till histologin och vävnad. En vävnad består av celler som ligger i extracellulär matris. Muskelvävnad är alltså muskelceller som omges om sin omgivning. Alla vävnader har olika funktion. Det finns sju vävnadstyper som alla tillsammans bildar kroppen och dess organ; epitel, bindväv, fett, brosk och ben, muskler, nerver, blod och lymfa. Varje typ av vävnad har sina egna kännetecken. Det finns speciella celler som ligger på ett speciellt sätt i vävnaden.

Många organ omges av den vävnad som kallas för epitel

Epitelcellerna är en bra sak att börja med, om du är nybörjare på histologi. Cellerna kan ligga i ett eller flera lager, men de ligger alltid på ett basalmembran. De kan vara kubiska eller cylindriska men har ungefär samma funktion oavsett var i kroppen man finner dem. Tillsammans bildar de den vävnad som kallas för epitel. Detta gäller dock med ett undantag. I urinvägarna finns ett övergångsepitel. Detta skiljer sig från övriga epitel därför att det kan stretchas ut. När urinblåsan är full kommer övergångsepitelet att stretchas ut, men så fort blåsan är tömd återtar epitetet sin ordinarie form. Epitel är cellskikt som täcker inre organ. Vi börjar med att titta på några bilder som jag har tagit med hjälp av mitt eget mikroskop (vintern 2016, efter examen).

Först och främst – så här ser en epitelcell ut när den får ligga löst för sig själv på ett objektglas under ett mikroskop. Den har en cellkärna som är lite mörk den syns tydligt. Själva celler är ojämn. Just den här cellen är tagen från insidan av kinden.

Enkelt kubiskt epitel – en enkel typ av vävnad

Det finns som sagt var olika typer av epitel. Man kan se skillnad på dem och man ska kunna se skillnad på dem. Här kommer några exempel. Nedanför ser du en bild som visar enkelt kubiskt epitel i en njure. Epitelcellerna ligger intill varandra som på en rad. De bildar en cirkel eftersom njuren är skuren på det sättet. Du ser många enkla kubiska epitel på bilden, eller hur? Epitelet är av typen enkelt eftersom det är ett enda lager av epitelceller och det är kubiskt eftersom cellerna blir liksom fyrkantiga.

Bilden kommer från en njure.  Du ser tydligt att det är en enda rad av epitelceller och att de ser ut lite som fyrkanter. Därav namnet ”enkelt kubiskt epitel.”

 

 

Här har vi en film:

Se min film om enkelt kubiskt epitel! 

Enkelt platt epitel

Den enda skillnaden mellan enkelt och kubiskt platt epitel är just formen. Du såg här ovanför att enkelt kubiskt epitel består av epitelceller som är fyrkantiga, alltså kubiska. Det platta epitelet är platt. Det är enkelt; cellerna ligger en och en, men istället för kubiska är de alltså platta.

Enkelt cylindriskt epitel

Nu tittar vi på nästa typ av epitel, det är ett enkelt cylindriskt epitel.

enkelt cylindriskt epitel

Enkelt cylindriskt epitel.

Skillnaden mellen enkelt kubiskt och enkelt cylindriskt epitel är precis som det låter. Det cylindriska epitelcellerna ser ut lite som cylindrar, de blir liksom hoptryckta. Men de ligger fortfarande en och en på rad. Vi tittar på hur det ser ut i större förstoring.

histologisk vävnad.

Enkelt cylindriskt epitel.

Lägg märke till hur cellkärnan på varje epitelcell har formen lite som ett ägg. Cellen är lite hoptryckt, alltså cylindrisk. Men lägg också märke till att cellkärnorna ligger nästan i en perfekt linje en och en. Här kommer min film:

Se min film om enkelt cylindriskt epitel!

Ibland ligger cellerna nämligen inte en och en, de kan ligga så hoptryckta att de kläms till och cellkärnorna hamnar i olika nivåer. Då kallar det för stratifierat. Vi tittar på några sådana bilder också. Här har vi ett cylindriskt pseudostratifierat epitel.

preparat

Cylindriskt pseudostratifierat epitel.

Och i lite större förstoring.

histologi

Cylindriskt pseudostratifierat epitel.

Vissa epitelceller har cilier

Och ännu större förstoring. Nu syns det verkligen att de mörka cellkärnorna inte ligger på en jämn rad. De små ”fjunen” längst upp på epitelvävnaden.. de kallas för cilier. Ett eptel kan nämligen vara cilierat, det är små hårstrån som rör sig så att olika ämne flyttas. Exempelvis finns cilier i luftrören och de hjälper oss att bli av med smuts och sådant som vi har andats in.

cylindriskt stratifierat epitel

Cylindriskt pseudostratifierat epitel.

Min film visar tydligt alla delar som basalmembran och cellkärna:

Se min film om pseudostratifierat epitel!

Och här en film om epitel som är stratifierade på riktigt, och alltså inte bara pseudo…

Se min film om stratifierat skvamöst epitel!

På bild ser det ju ut så här när det är skvamöst stratifierat:

stratifierat skvamöst epitel

Skvamöst stratifierat epitel.

Kubiska celler

På samma sätt som det finns cylindriska epitel som är pseudostratifierade finns det också kubiska. Här nedan exempelvis tittar vi på ett skvamöst stratifierat epitel. Ordet skvamös betyder ”fjällande” och man kan säga att epitelet ser ut lite som fjällen på en fisk om man har lite fantasi. Stratifierat betyder ju att det är fler än ett cellskikt.

Det här syns ännu tydligare i högre förstoring.

stratifierat skvamöst epitel

Skvamöst stratifierat epitel.

Och här syns det verkligen, när jag har 600 gångers förstoring.

stratifierat skvamöst epitel

Skvamöst stratifierat epitel.

En sak till som kan vara bra att kunna när det gäller epitel är övergångsepitelet. Det är ju så att olika typer av epitel finns på olika ställen i kroppen. En och samma typ av epitel kan hittas på många olika ställen i kroppen – förutom just övergångsepitelet. Det hittar du bara intill urinröret och urinblåsan. Detta epitel kan stretchas ut, vilket de andra inte kan.

övergångsepitel

Övergångsepitel.

Lägg märke till att överst på övergångsepitelet finns stora cellen och under finns mindre celler. Det här är typiskt för just övergångsepitel. Vi tittar på det i ännu högre förstoring.

övergångsepitel

Övergångsepitel.

Ja, vi tar väl en film om övergångsepitelet också, va?

Se min film om övergångsepitel!

Nu syns det väldigt tydligt att det är storleksskillnad på cellerna; överst ligger de största och under dem mindre. Nu kan vi titta på en film som handlar om huden (där det finns epitel). Filmen finns på YouTube, det är det så välkända Shotgun Histology som har gjort filmen.

Bindväv

Vår bindväv finns lite överallt i kroppen och är rik på blodkärl. Här finns också mycket kollagen och proteiner. Cellerna som bildar bindväven är fibroblaster, De ligger huller om buller, vilket syns tydligt i ett ljusmikroskop eftersom det ser lite rörigt ut. Bindvävens uppgift är att täcka skadade områden på kroppen.

Fettvävnad

En annan typ av vävnad är fett. Fettcellerna är stora och innehåller mycket fett. Cellkärnan kan ibland tryckas ut i kanten av cellen, just för att den innehåller så mycket fett. Inga andra celler liknar en fettcell. Fettvävnaden har till uppgift att ge kroppen ett mekaniskt skydd. Så här ser fotot från mitt eget mikroskop ut (taget efter examen 2016):

fett

Fettvävnad. Stora celler som ser tomma ut men egentligen är de fyllda med fett. I kanterna ser du små mörka prickar. Det är cellkärnan som har tryckts ut i kanten eftersom det finns så oerhört mycket fett i fettcellerna. Cellkärnan får helt enkelt lite svårt att få plats.

Se min film om fett!

Brosk

Broskcellerna kallas kondrocyter. Den här vävnaden gör oss starka. Brosket saknar blodkärl och nerver, och är därför helt beroende av vätska från närliggande vävnad. Brosket kan i sin tur delas upp i olika typer av brosk; hyalint (glas), fibröst och elastiskt.

Ben

Det finns två olika typer av ben; kompakt och spongiöst. Ben ser också väldigt speciellt ut i mikroskopet. Det är väldigt kompakt. Små svarta pricka i vävnaden innehåller ostrocyterna, bencellerna, och mellan dem finns små kanaler. Dessa kanaler är fibrer. Det finns ytterligare två mycket viktiga och lite störra kanaler i benvävnaden; Haverska kanalen och Volkmans kanal. Den Haverska kanalen är längsgående, medan Volkmans kanal är tvärgående. Strukturellt sätt är detta samma kanaler. I dem finns blod- och nervbanor.

Muskler

vävnad

Vävnad; hjärtmuskel.

Det finns tre typer av muskler i människokroppen; glatt muskulatur, skelettmuskulatur och hjärtmuskulatur. Den glatta muskulaturen finns lite överallt i kroppen, bland annat runt tarmarna. Den liknar bindväven till utseende på så vi att den är ganska oorganiserad. Muskelcellerna är korta, och här finns mycket blodkärl. Det man ska titta efter om man vill skilja glatt muskulatur från bindväv är att muskelfibrerna i den glatta muskeln ibland går åt samma håll.

Skelettmusklerna är långa muskelceller som ligger parallellt med varandra, alltså är det en tvärstrimmig muskel. De kan ha flera kärnor och mellan dem löper kapillärer.

muskelvävnad

Tvärstrimmig muskel skuren utmed dess längd. De svarta prickarna är cellkärnor.

 

muskelvävnad

Tvärstrimmig muskel skuren på tvären. De svarta prickarna är cellkärnor, samma som på bilden ovan.

Hjärtmuskulaturen finns, naturligtvis, bara i hjärtat. De förgrenar sig på ett väldigt speciellt sätt, där en hjärtfiber har kontakt med två andra. Dessa har i sin tur kontakt med två vaddera fibrer och så vidare. Det blir till ett närverk, och när en muskelfiber i hjärtat stimulerar då stimuleras snart alla. Alla celler mpste kunna kontraheras samtidigt. Muskeln är, precis som skelettmusklerna, tvärstrimmig. Skillnaden mellan hjärtats muskel och skelettmuskeln är att i hjärtat löper inte fibrerna parallellt med varandra. Blodkärl (kapillärer) omger muskelfibrerna och man ser tydligt förgreningen.

Nerver

I nerverna finns mycket nervceller och blodkärl. Men olika platser i nervvävnaden (ryggmärg, hjärna eller perifera nerver) man tittar, innehåller den lite olika saker. I ryggmärgen finns exempelvis två olika typer av substans; grå och vit. Det är den grå substansen som sitter längst in och i denna finns mycket celler, axoner. Axoner frisätter ett ämne som heter acetylkolin. Ämnet binder till skelettmusklerna och gör att vi kan röra oss. Där axonet slutar och inte längre är i kontakt finns en nervändsplatta. Se filmen om ryggmärgen; Spinal Cord eller filmen om nerven; Nerve.

Hud

Huden är ett organ som består av fyra delar; epitel, bindväv, glatt muskulatur och känselkroppar. I mikroskopet ser känselkroppen ut ungefär som en lök i genomskärning. I mitten på den sitter ett axon. Nerven sträcker sig senas genom muskulaturen. De olika vävnaderna samarbetar alltså med varandra och bygger upp olika organ tillsammans. Se filmen om tunn hud; Thin Skin och filmen om tjock hud; Thick Skin.

Källa: 

Andersson, K. Tissue identification.m4v. Film. YouTube. 2011-06-05. (Hämtad 2013-12-01).

Histologi-Preparatkompendium 2012-09-05. Linköpings Universitet.

Mohseni, S. Olika typer av vävnad. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2013-11-26.

Ross, M. Wojchiech, P. (2011) Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. 6:te upplagan. USA: LWW.

SimplyAandP. Dense irregular.mp4. Film YouTube. 2011-08-26. (Hämtad 2013-12-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology adipose tissue. Film. YouTube. 2007-08-13. (Hämtad 2013-12-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology areoral connective tissue. Film. YouTube. 2014-08-14. (Hämtad 2014-09-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology dense bone. Film. YouTube. 2007-08-14. (Hämtad 2013-12-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology dense regular connective tissue. Film. YouTube. 2007-08-13. (Hämtad 2013-12-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology elastic cartilage. Film. YouTube. 2007-08-13. (Hämtad 2007-08-13).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology fibro-cartilage. Film. YouTube. 2007-08-13. (Hämtad 2013-12-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology hyaline cartilage. Film. YouTube. 2007-08-13. (Hämtad 2007-08-13).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology nerve. Film. YouTube. 2007-08-23. (Hämtad 2013-12-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology spongy bone. Film. YouTube. 2007-08-14. (Hämtad 2013-12-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology thin skin. Film. YouTube. 2007-08-10. (Hämtad 2013-12-01).

WhashingtonDeceit. Shotgun histology three muscle types. Film. YouTube. 2007-08-13. (Hämtad 2013-12-01).

 

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 1 december, 2013 av i Histologi och märktes , , , , .
%d bloggare gillar detta: