Etik

Jag har tidigare berättat om min basgrupps seminarium på temat hälsa. Men under HEL1-kursen har vi haft ytterligare tre seminarier på temana etik, lärande och förbättringsarbete. I slutändan har varje basgrupp fått hålla i ett seminarium.

Etik

Inför etikseminariet skulle vara basgrupp läsa på om en etisk riktning; pliktetik, konsekvensetik och dygdetik. Min basgrupp fick i uppgift att läsa på om Jeremy Benthams konsekvensetik. Detta skulle redovisas på ett sådant sätt att alla i gruppen var aktiva och det skulle ta runt 10 minuter. Vi berättade lite om Bentham och om de olika riktningarna inom konsekvensetiken; egoistisk, altruistisk och utilitaristisk konsekvensetik. Vi avslutade med att presentera ett scenario där de olika riktningarna tillämpades.

En kvinna går till butiken för att handla mat. Hon har bara 20 kr. Hon är hungrig, men hennes familj vill ha något gott till fredagskvällen. Utanför butiken står en representant för Röda Korset. Vad gör kvinnan med pengarna? Enligt den egoistiska konsekvensetiken köper hon något åt sig själv eftersom det kommer göra henne nöjd. Enligt den altruistiska konsekvensetiken köper hon något åt familjen, eftersom de då blir nöjda och glada. Men enligt utilitarismen skulle hon lägga pengarna i Röda Korsets sparbössa eftersom detta skulle skapa största möjliga lycka åt största möjliga antal människor.

Källa:

Bentham, J. The act itself. Oxford: Clarendon Press. 1995.

Etik. Seminarium. Linköpings Universitet. 2013-10-07.

Sarvimäki, A. Stenbock-Hult, B. Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det moraliska rummet. Stockholm: Liber 2008.

Thorsén, H. Människosyn och etik. Stockholm: Remus 2010.

Vad tycker du?