Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Min Litteratur HEL1

Nu har min basgrupp träffats några gånger, och vi har gått igenom flera scenarion. Men jag har inte ens tittat åt böckerna i referenslistan. I stället har jag hittat ”egna” böcker på Hälsouniversitetets Bibliotek, HUB, och på stadsbiblioteket. Mycket bra källor finns också på Internet i form av rapporter och statistik. Jag antar att det är lite revoltkänsla över det hela, att ha en referenslista som man kan strunta i helt och hållet. Det är så skönt att läsa utifrån ett problembaserat lärande, en otrolig frihet att få välja både vad jag vill lära mig och vilka källor jag vill använda mig av. Det känns lite som att ha en chokladask framför sig, en ask som ingen annan varit i ännu, och få ta precis vilken bit som helst. Här kommer några av de källor som jag har använt mig av hittills. Vad jag vill visa är hur stor friheten faktiskt är när man läser på ett problembaserat sätt. Jag kanske läser andra böcker än min klasskamrat, men båda utbildar vi oss till biomedicinsk analytiker.

Källor:

Chan, M. (2010). Education and health go hand in hand. Ett tal hållet 2010, presenterat på WHO´s hemsida .Cutler, D. (2006).

Cutler, D.  Education and health: evaluating theories and evidence.  National Bureau of Economic Research.  Center for Health Care Research & Policy. Case Western Reserve University/MetroHealth Medical Center, Cleveland Ohio. 2006. (Hämtad 2013-02-17).

Dehlin, O. et al. Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Elanders Gummessons: Falköping. 2000.

Elwér, S. Gender equality and health experiences: workplace patterns in Northern Sweden. Umeå Universitet. 2013. (Hämtad 2013-02-17).

Fey, L. Människor reagerar olika på insulin beroende på etnicitet. Vetenskap och hälsa. 2013-06-24. (Hämtad 2013-09-05).

Franck, J. Alkoholberoende, diagnostik och behandling. Internetmedicin. 2013. (Hämtad 2013-10-17).

Gottfries, I. et al. Humaniora och medicin. Studentlitteratur. 1996.

Kodama, K. et al.  Ethnic Differences in the Relationship Between Insuline Sensetivity and Insuline Respone. A systematic review and meta analysis. American Diabetes Association. 2013. (Hämtad 2013-09-09).

Kristensson, M. Föreläsning. Linköpings Universitet. 2013-09-08.

Liss, P-E. et al. Hälsa, sjukdom, livskvalitet. Universitetet i Linköping. 1991.

Nakken, C. Jaget och missbrukaren. Hur en missbrukspersonlighet uppstår. Hur ett tillfrisknande kan äga rum. Malmö: Prinfo Grafiskt Center. 1988.

Nordenfelt, L. Samtal om hälsan. Kapitel 18: Om vägarna till hälsa Almqvist & Wiksell Medicin/Liber. 1996.

Riksdagen.se. LVM, lag om vård av missbrukare i särskilda fall. 2010. (Hämtad 2013-09-03).

Riksdagen.se  LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 1980. (Hämtad 2013-09-05).

Riksdagen.se. SOL, Socialtjänstlagen. 2001. (Hämtad 2013-09-05).

Riksdagen.se. LOB, Lag om omhändertagande av berusade personer mm. 1976. (Hämtad 2013-09-05).

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av alkohol- och narkotikaproblem. En evidensbaserad kunskapssammanställning. Stockholm: Elanders Graphic Systems. 2001.

Tamm, M. Modeller för hälsa och sjukdom. Tiger Förlag AB. 1994.

WHO. WHO definition of Health. World Health Organisation. 2013. (Hämtad 2013-09-05).

Wulff, C. et al. Hur förhåller sig begåvning i skolåldern och psykosocial arbetsbelastning i vuxenlivet till olika aspekter av självrapporterad hälsa bland yrkesarbetande kvinnor och män? Göteborgs Universitet. 2010.  (Hämtad 2013-09-03).

Östergötlands Landsting. Katastrofsituation. Beredskapsplan. 2013. (Hämtad 2013-09-05).

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Information

Detta inlägg publicerades på 18 september, 2013 av i HEL och märktes .
%d bloggare gillar detta: