Vad gör en BMA?

VadBMA
Som biomedicinsk analytiker kan man arbeta med väldigt olika saker, beroende på vad man har för intresse och vad man vill fördjupa sig i.

Under veckan som varit har vi haft en del föreläsningar. Kort och gott har dessa handlat om att ge oss elever en så bra bild som möjligt av vad det innebär att arbeta som biomedicinsk analytiker. IBL, Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap är en profesionell förening som även vi elever kan vara med i alldeles gratis. Det kostar först när man arbetat i något år. IBL definierar vårt huvudämne såhär:

Biomedicinsk laboratorievetenskap är läran om metoder för klinisk analys av biologiska material och funktioner.

Fokus ligger alltså på metoderna. Vi arbetar med medicin, teknik, vetenskap och människor. Ordet klinisk betyder att det har att göra med människans hälsa, behandling och diagnostik. Men det finns ju anknytning till djurens värld också, eftersom en biomedicinsk analytiker kan arbeta inom veterinärmedicinen också, inom rättsväsendet eller matindustrin. Dessutom kan vi arbeta med klinisk farmakologi. (Farmakologi betyder läkemedelslära). Det pågår en hel del forskning på det området, som handlar om hur människans gener styr vår omsättning av läkemedlen vi har i kroppen. Men vi forskar också i andra sammanhang, på resistens och metoder för snabbare diagnos. Något som är viktigt för oss biomedicinska analytiker är att röra oss utanför laboratoriet, alltså att prata med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter… eller den som gav oss provet. Och den som får provsvaret. På det viset kan provsvaret sättas i ett sammanhang, vilket ibland kan ge fler svar. Det är viktigt att tänka på provsvarets rimlighet.

Ja, vi har lärt oss en del nya ord som prevalens, renalreferensintervallprecision, riktighet och pratat om vad som är normalt. Det har inte varit särskilt svårt, utan mest nämnt som en grund inför framtiden. Det är i alla fall viktigt att lära sig det medicinska språket inför framtiden.

Slutligen vill jag nämna en annan viktigt organisation som finns och kan vara värd ett besök på nätet; IFBLS, International Federation of Biomedical Laboratory Science, som är en världsorganisation för biomedicinska analytiker. Läs gärna mer om biomedicinska analytikers utbildning och fortbildning genom att läsa min beskrivning under länken ”Biomedicinsk Analytiker?”

Här kommer två filmer. Den första handlar om hur det är att arbeta som biomedicinsk analytiker med inriktning mot fysiologi.

Den andra filmen handlar om hur det är att arbeta som biomedicinsk analytiker med inriktning mot laboratoriemedicin.

Källa: 

Sahlgrenska akademin. Vad jobbar du med som biomedicinsk analytiker, inriktning laboratoriemedicin? Film. YouTube. 2012-04-02. (Hämtad 2013-09-01)

Sahlgrenska akademin. Vad jobbar du med som biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi? Film. YouTube. 2012-03-21. (Hämtad 2013-09-01)

Whiss, P. Vad gör en BMA? Föreläsning. Linköpings Universitet. Hösten 2013.

Vad tycker du?