Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Schema Uppsala (Schedule Uppsala)

Swedish/English. Eftersom jag redan har fått både ramschemat för de kommande tre åren och detaljschemat för de första sju veckorna vid Uppsala Universitet och utbildningen till biomedicinsk analytiker tänkte jag berätta lite om dem här. Om jag sedan skulle bli antagen till Linköpings Universitet kan jag ju berätta om det schemat också, i ett senare inlägg. Det kan till och med vara riktigt intressant att jämföra två utbildningsinstitutioners scheman för samma kurs, särskilt med tanke på att de använder sig av olika pedagogik. Läser vi samma kurser? Läser vi dem i samma ordning? Jag förmodar att det är mindre schemalagd tid vid Linköpings Universitet, eftersom vi kommer behöva tid för våra PBL-baserade grupparbeten, handledning och egen forskning. Vid Uppsala Universitet antar jag att allt är lite mer mer strukturerat och lite enklare.

Vid Uppsala Universitet börjar den första terminen med grundläggande laboratorievetenskap, 11 hp. Det är den kursen som jag också fått detaljschemat för. Därefter följer alla de andra kurserna som ingår i utbildningen. Jag tycker att det ser hemskt spännande ut och ser verkligen fram emot att få börja läsa. Men detaljschema är ännu roligare att se. Det är en del teori i form av föreläsningar och seminarier men framförallt mycket laborerande. Det ser ut att bli en del långa dagar, från 08:15 till 17:00, men jag förmodar att tiden kommer att gå väldigt snabbt.

Det ska vara en räknestuga sista veckan. Den känns både intressant och lätt hotfull. Det känns positivt att det finns hjälp att få med matematiken. Å andra sidan betyder detta kanske att det blir en hel del räknande på kursens tentamen. Jag antar att det då kommer handla om kemiskt räknande så som stökiometri och syra-baskonstanter. Och statistik kanske, för vi kommer uppenbarligen få ett seminarium på det ämnet. Spännande!

Det känns också väldigt positivt att vi tycks få en hel del egentid under kursens sista vecka, då det alltså kommer finnas tid för studier på egen hand inför tentamen.

In English

Since I´ve already received both the framework chart for the next three years and the detailed schedule for the first seven weeks of the for biomedical laboratory scientists at Uppsala University, I would like to tell you a little about that. If I would be accepted to Linköping University, I can tell you about that schedule, in a later post. It may even be really interesting to compare the schedules of two educational institutions for the same course, especially given that they use different pedagogy. Do we read the same courses? Do we read them in the same order? I suppose there is less scheduled time at Linköping University because we will need time for our PBL-based group work, supervision and own research. At Uppsala University, I suppose everything is a bit more structured and a little easier.

At Uppsala University, the first semester begins with basic laboratory science, 11 credits. That is the course I also got the detailed schedule for. Then all the other courses included in the education are followed. I think it looks terribly exciting and are really looking forward to getting started reading. But the detailed schedule is even more fun to see. There is some theory in the form of lectures and seminars but above all a lot of laboratory work. It seems to be a lot of long days, from 08:15 to 17:00, but I suppose time will go very fast.

It should be a seminar in math the last week. It feels both interesting and easily threatening. It feels good that there is some help with the math. On the other hand, this may mean that there will be a lot of math on the course’s exam. I suppose it will be about chemical counting such as stoichiometry and acid base constants. And statistics maybe, because we will obviously have a seminar on that topic too. Exciting!

It also feels very positive that we seem to have a lot of self-time during the last week of the course, so there will be time for studies on our own before the exam.

2 comments on “Schema Uppsala (Schedule Uppsala)

  1. Pingback: Schema Linköping | Biomedicinsk Analytiker

  2. Pingback: Schema Linköping | Biomedicinsk Analytiker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 1 augusti, 2013 by in Termin 1 and tagged .
%d bloggare gillar detta: