Student

Gör som tusentals andra studenter gör – öka chansen att klara tentan genom att läsa inläggen om histologi, mikrobiologi, metabolism, molekylärbiologi, infektion, cirkulation, hematologi, klinisk fysiologi, transfusionsmedicin, rapporter, seminarier, tentor, laborationer och mycket mer…